a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów na uniwersytecie (z Apostille). W przypadku zdawania egzaminu w tym roku – zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do ostatniej klasy szkoły średniej i przystąpieniu do egzaminu w bieżącym roku szkolnym.
 3. Transkrypt z ocenami uzyskanymi w szkole średniej (z Apostille)
 4. Kopia paszportu (skanowana strona z danymi osobowymi)
 5. Zdjęcie paszportowe w formacie jpg 4,5 x 3,5
 6. Dowód opłaty wpisowego 100 Euro
 7. Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego kandydata (Pobierz dokument)
 8. Po otrzymaniu listu ofertowego i opłaceniu kursu proszę wysłać mailem dowód przelewu i podpisaną umowę, którą kandydat otrzymuje wraz z listem ofertowym. Oryginał umowy należy dostarczyć do biura Szkoły po przyjeździe do Wrocławia.
 9. Wymagana jest również Polisa ubezpieczeniowa na usługi zdrowotne oraz OC/NW.
  Uwaga: Skan polisy proszę przesłać mailem na adres diana.gorska-lewinska@uwr.edu.pl po uzyskaniu wizy wraz z powiadomieniem o dniu przyjazdu do Wrocławia.
UWAGA: Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: diana.gorska-lewinska@uwr.edu.pl
Oryginały trzeba przedstawić w Sekretariacie Szkoły po przyjeździe do Wrocławia.Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.