a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Intensywny Kurs Roczny

Informacje o kursie

Termin: październik 2023 r. - czerwiec 2024 r.


Zapisy otwarte od 24.03.2023 do 15.06.2023 lub do wyczerpania miejsc (kandydaci, którzy nie muszą ubiegać się o wizę, mogą zapisywać się na kurs do 15.09.2023).

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla cudzoziemców, którzy planują studia w języku polskim na kierunkach humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych uczelni w Polsce, w tym na uczelniach artystycznych, bądź zamierzają studiować w języku angielskim, ale chcą mówić dobrze po polsku. W miarę wolnych miejsc, w kursie mogą brać udział również te osoby, które nie zamierzają studiować w Polsce, ale z powodów zawodowych czy osobistych zależy im na dobrej znajomości języka polskiego.

Uwaga: uczestnicy kursu nie mają statusu studenta.

Tryb kursu: stacjonarny (lub online w zależności od sytuacji epidemicznej)

Liczba godzin: 720 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od poniedziałku do piątku (5 x 5 godzin), w tym: • 500 h podstawowego lektoratu języka polskiego • 160 h zajęć poświęconych leksyce specjalistycznej związanej z kierunkami przyszłych studiów • 60 h zajęć z „Wiedzy o Polsce”

Poziom: od A1 do C1 (w zależności od liczby kandydatów na poszczególnych poziomach)

Program: https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10/105
 
Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 14.00

Cena: 2950 EUR (w tym 100 Euro bezzwrotnej opłaty wpisowej 2850 Euro za program)

Opłata wpisowa: 100 Euro wpłacamy i przesyłamy potwierdzenie wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na kurs: paszport, świadectwo szkoły średniej lub zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu w  roku szkolnym 2022/2023 do egzaminu dojrzałości, oświadczenie rodziców niepełnoletnich kandydatów – patrz: Wymagane dokumenty.

Osoby z udokumentowanym polskim pochodzeniem mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za Intensywny Roczny Kurs. W tej sprawie należy napisać podanie i załączyć skan dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie (Karta Polaka lub inne dokumenty).

Osoba do kontaktu w sprawie zapisów: diana.gorska-lewinska@uwr.edu.pl

Zapisz się: https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/21/112

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.