a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Podstawowe informacje

Dyrektor Szkoły:
dr hab. Anna Żurek

Językoznawca i glottodydaktyk.  Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i porównawczej, teorii akwizycji języka, etykiety językowej, komunikacji międzykulturowej oraz lingwistyki empirycznej. Autorka monografii naukowych i artykułów na temat grzeczności językowej, ukrytego programu nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych oraz strategii komunikacyjnych osób dwujęzycznych. Współautorka podręcznika dla niemieckich gimnazjalistów ABC Polnisch i zbioru ćwiczeń on-line dla użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego pt. Na końcu języka.

 
Zastępca Dyrektora Szkoły:
mgr Marta Gołębiowska

Polonistka, glottodydaktyk. Egzaminatorka języka polskiego jako obcego uprawniona do sprawowania funkcji przewodniczącej komisji egzaminacyjnych w Polsce i za granicą. Głównymi kierunkami jej zainteresowań są metodyka nauczania języka polskiego osób z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim oraz problemy interferencji językowych i kulturowych w kształceniu językowym. Autorka artykułów dotyczących edukacji językowej cudzoziemców oraz państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Współautorka zestawu zadań egzaminacyjnych dla osób przygotowujących się do egzaminu państowego na poziomie B1 pt. Testy na 4 pory roku.

– Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego działa od 1974 roku, a więc ma już ponad czterdziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Na naszych kursach oraz lektoratach języka polskiego dla międzynarodowych studentów studiujących po angielsku gościmy rocznie 600-700 osób z całego świata.

 Prowadzimy kursy semestralne, dwutygodniowe kursy dla studentów z programu Erasmus i innych programów wymiany międzynarodowej, intensywny kurs letni, kursy przygotowujące do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego oraz Roczny Kurs Przygotowawczy dla osób zamierzających podjąć studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzimy również kursy na zlecenie różnych instytucji - na przykład kurs dla młodzieży z obwodu leningradzkiego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz kurs dla studentów z Mainzer Polonicum (Moguncja, Niemcy).

Bydynek Wydziału Filologicznego UWr - siedziba Szkoły


– Lektorzy naszej Szkoły to absolwenci polonistyki ze specjalnością Nauczanie języka polskiego jako obcego lub studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego oraz pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej UWr. Swoje ogromne doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego lektorzy zdobywali podczas stażów lektorskich na uczelniach europejskich realizowanych w ramach programu Erasmus Placement, jako stypendyści Fulbrighta oraz jako lektorzy wysyłani przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na polonistyki zagraniczne. Lektorzy pracujący w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr są bardzo dobrze przygotowani do nauczania w grupach wielokulturowych i wielonarodowych, co wymaga zarówno doskonałych kompetencji merytorycznych, jak i dobrych umiejętności i doświadczenia pedagogicznego. Takie doświadczenia lektorzy zdobywali m.in. podczas prowadzenia kursów dla imigrantów, np. "Integracja Poprzez Nauczanie Języka INTI". Był on organizowany w ramach projektu UE mającego na celu przygotowanie modelu kursu językowego dla imigrantów powszechnego w całej Europie. Wykłady towarzyszące wszystkim naszym kursom są prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekspertów w danych dziedzinach spoza UWr.

– Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców stwarza swoim studentom/uczestnikom kursów możliwość odbycia praktyk zawodowych w różnych instytucjach kulturalnych i społecznych na terenie Wrocławia. Poprzez praktyki nasi studenci/uczestnicy kursów mają dodatkową możliwość sprawdzenia swojej znajomości języka polskiego w naturalnych warunkach i zyskania nowych doświadczeń poprzez obserwację działań podejmowanych przez różne instytucje ważne zarówno dla Wrocławia, jak i całego kraju.

– Praktyki odbywają się najczęściej w miejscach takich jak biura poselskie, biura organizacji międzynarodowych festiwali sztuki, różnych wydziałach Urzędu Miejskiego, stowarzyszeniach i fundacjach, etc. Dzięki praktykom cudzoziemcy uczący się języka polskiego w naszej Szkole przekonują się, że Wrocław w pełni zasługuje na określenie "miasta spotkań".

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.