a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Apostille

Oryginał dyplomu lub jego odpis muszą zostać zalegalizowane przez:
               1) Konsula RP w państwie, w którym został wydany dokument lub w państwie, w którego systemie oświatowym funkcjonuje instytucja wydająca dokument;
               2) Władze oświatowe państwa, w którym został wydany dokument lub w państwie, w którego systemie oświatowym funkcjonuje instytucja wydająca dokument;
               3) Ambasadę lub konsulat państwa, w którym dokument został wydany lub państwa, w którego systemie oświatowym funkcjonuje instytucja wydająca dokument, znajdujący się na terenie Polski lub innego kraju należącego do UE, EFTA, OECD;
               4) jeżeli dokument został wydany w państwie – stronie Haskiej Konwencji Znoszącej Wymóg Legalizacji Zagranicznych Dokumentów Urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., należy załączyć do dokumentów oryginał dyplomu, jego duplikat oraz kopia notarialną z Apostille.

Apostille
5 października 1961 r. niektóre państwa stworzyły uproszczoną metodę legalizacji dokumentów poprzez uchwalenie Haskiej Konwencji Znoszącej Wymóg Legalizacji Zagranicznych Dokumentów Urzędowych
<http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37>

Jeśli Twój kraj akceptuje Apostille (zwany również certyfikatem Apostille lub certyfikatem) jako formę legalizacji międzynarodowej dokumentacji, Twój dyplom musi zostać poświadczone przez odpowiednie władze.

<http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41>

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.