a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

ECTS

Studenci uczestniczący w programie Erasmus oraz innych programach wymiany otrzymują punkty ECTS

I. Lektorat języka polskiego – 6 ECTS
Wymagania:
    1.    systematyczny udział w zajęciach (minimum 52 h),
    2.    złożenie dwóch prac pisemnych (zadania  domowe),
    3.    przystąpienie do testu osiągnięć i uzyskanie pozytywnych wyników (minimum 51% punktów).

Uwaga – bardzo ważne
Studenci, którzy nie spełnią warunków wymienionych w punkcie 1 i 2 nie będą mogli przystąpić do testu osiągnięć. Tym samym automatycznie nie otrzymają oceny i punktów ECTS, a język polski nie zostanie ujęty w Transcript of Record.

II. Zajęcia dodatkowe
Wiedza o Polsce – 3 ECTS.
Systematyczny udział w zajęciach (minimum 22h) oraz złożenie 2 prac pisemnych,

Polska w dokumencie filmowym - 2 ECTS.
Systematyczny udział w zajęciach (minimum 22h) oraz przystąpienie do testu końcowego,

Kółko ortograficzne - 1 ECTS. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach (minimum 22h).
Kółko dziennikarskie – 1 ECTS. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach (minimum 22h).

Uwaga: studenci, którzy nie spełnią wymienionych wyżej warunków, nie otrzymają ocen i punktów

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.