a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Formularz zgłoszeniowy

Kurs semestralny 05.10.2020-03.02.2021

Dane korespondencyjne
Zaświadczenie o uczestnictwie


Faktura


Dane personalne

1. Decyzja o wyborze kursu powinna być podjęta minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia wybranego typu kursu, tak aby procedura wizowa została zakończona w terminie. Listy i karty zgłoszeniowe (bez zeskanowanej strony paszportu z danymi osobowymi i bez dowodu wpłaty) przysłane na 3 tygodnie przed rozpoczęciem danego kursu nie będą rozpatrywane, ponieważ w tak krótkim czasie nie jest możliwe uzyskanie wizy.
2. Należy bardzo uważnie zapoznać się z opisem programu i wymaganiami związanymi z każdym typem kursu. Należy zwrócić uwagę, że tylko przy niektórych typach kursu Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców pośredniczy przy załatwianiu miejsca w domu studenckim.
3. Po wybraniu typu kursu należy dokładnie wypełnić kartę zgłoszeniową, oraz przesłać na adres Szkoły wymagane dokumenty i kopię bankowego przelewu opłaty za kurs.
4. Po otrzymaniu informacji, że opłata za wybrany kurs znajduje się na koncie Uniwersytetu Wrocławskiego, zostaje wysłane potwierdzenie o wpisaniu na listę uczestników danego kursu.
5. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego nie wysyła zaproszeń na kurs, ani nie pośredniczy w uzyskiwaniu wizy. Każdy zainteresowany może ubiegać się o wizę na podstawie otrzymanego potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników danego kursu.
6. Tylko i wyłącznie uczestnicy Rocznego Kursu Przygotowawczego mają status studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymują legitymację studencką oraz prawo do zamieszkania w domu studenckim (za opłatą).
7. Po otrzymaniu wizy prosimy powiadomić Szkołę o terminie przyjazdu.
8. Ze względu na program nauczania prosimy o przestrzeganie terminów rozpoczęcia wybranego kursu.
9. Procedura zwrotu opłaty za wybrany typ kursu znajduje się w opisie każdego kursu. Należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami zwrotu wniesionej opłaty zanim zostanie podjęta decyzja o zgłoszeniu się na dany typ kursu. Opisane przy każdym typie kursu warunki zwrotu wniesionej opłaty nie podlegają zmianie ani negocjacjom. Zwrot opłaty następuje wówczas, gdy otrzymujemy oryginał potwierdzenia przyjęcia na wybrany kurs oraz informację z konsulatu o odmowie wydania wizy.
10. Podstawowym celem działalności i obowiązkiem Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców jest prowadzenie różnego typu kursów językowych. Wszelkie inne sprawy związane z przyjazdem i pobytem we Wrocławiu należą do osoby zainteresowanej wybranym typem kursu.

Znajomość języka polskiego
Status - stypendia
Dodatkowe informacje
Zgody
Weryfikacja

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami!
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.