INTENSYWNY LETNI KURS (4-29.07.2016)- UWAGA!  BRAK MIEJSC W POKOJACH JEDNOOSOBOWYCH.

Pierwszy dzień kursu

  • 10.00 - Śniadanie w Cafe Flora ul. Świętokrzyska (boczne wejście do Ogrodu Botanicznego)
  • 11.30 - Uroczyste otwarcie  Letniego Kursu w sali nr 125 im. T.Mikulskiego  (pl. Nankiera 15b, gmach Wydziału Filologicznegyo Uniwersytetu Wrocławskiego, I piętro - Instytut  Filologii Polskiej). Podczas uroczystości otwarcia kursu uczestnicy otrzymują szczegółowy program oraz inne materiały informacyjne związane z programem kursu.
  • 13.00 – Obiad
  • 14.00 - Test kwalifikacyjny oraz pierwsze zajęcia dla grup elementarnych (listy osób, które zgłosiły się do grup elementarnych znajdują się w gablotach przy sekretariacie Szkoły, pl. Nankiera 15b, na parterze)
  • 15.45 – Wykład inauguracyjny - (pl. Nankiera 15b,budynek Wydziału Filologicznego, sala 125 - I piętro).
  • Uwaga: Bardzo prosimy, aby na test kwalifikacyjny zgłaszały się osoby, które mają za sobą kurs językowy trwający minimum 60 godzin lub podstawową znajomość gramatyki polskiej i słownictwa.

PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE STUDIA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Rekrutacja  XI rocznika rozpocznie sie od 1 kwietnia 2016.

Prosimy o rejestrację w systemie  rekrutacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego na stronie  www.irka.uni.wroc.pl  od 1 kwietnia 2016 i skontaktowanie się z Sekretariatem Szkoły w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane naszymi studiami prosimy o kontakt telefoniczny 71-3752570 lub mailowy sjpkc@uwr.edu.pl

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, pl. Nankiera 15b, pokój nr 6. 

ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 rozpoczęta 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Szkoły. Prosimy  o zapoznanie się z wszystkimi informacjami w sekcji Roczny Kurs Przygotowawczy. 

SEMESTRALNY KURS JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

3.10.2016-1.02.2017 

FULL-TIME STUDIES PROGRAM MA/BA

Studenci z programu Full-time studies MA/BA Programme proszeni są o regularne przychodzenie na zajęcia w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2015/16 - zgodnie z listami wywieszonymi na stronach internetowych oraz na tablicach przy sekretariacie Szkoły. (www.sjpik.uni.wroc.pl, zakładka: Full-time studies MA/BA Programme).

Kurs języka i kultury polskiej  na zlecenie Fundacji "Ukraina". - projekt współfinanfinansowany z środków  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

 

Minione wydarzenia:

16.11.2016-20.03.2016 - I część kursu języka i kultury polskiej dla  uczestników projektu "Pokaż swój język! Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku" - na zlecenie Fundacji "Ukraina". Projekt współfinanfinansowany z środków  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

22.02.2016-11.03.2016 - Intensywny kurs języka i kultury polskiej dla studentów z Mainzer Polonicum. Kurs zlecony i finansowany przez Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji.

02.02.2016-15.02.2016Kurs orientacyjny z języka polskiego jako obcego dla studentów Exchange Program.

30.09.2015-01.02.2016 - Semestralny Kurs języka i kultury polskiej.

28.09.2015-30.09.2015 - Warsztaty z języka polskiego dla kandydatów na studia w języku polskim.

25.09.2015 - Test biegłości językowej dla kandydatwó na studia w języku polskim.

14.09.2015-25.09.2015 - Kurs orientacyjny z języka polskiego jako obcego dla studentów Exchange Program.

06.07.2015-31.07.2015 - 41. Letni kurs języka i kultury polskiej dla cudzoziemców.

30.07.2015-07.07.2015 - Letni kurs dla młodziezy z Petersburga na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

25.03.2015-08.06.2015 - Semestralny kurs języka i kultury polskiej.

02.02.2015-13.02.2015Kurs orientacyjny dla studentów z wymian międzynarodowych.

29.09.2014-28.01.2015 - Semestralny kurs języka i kultury polskiej.

15.09.2014-26.09.2014 - Kurs orientacyjny dla studentów z wymian międzynarodowych.

04.08.2014-29.08.2014 - Intensywny Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej.

30.06.2014-11.07.2014 - Kurs dla młodzieży z Petersburga na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

5.06.2014 - Jubileusz 40-lecia Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Transport z dworca kolejowego i lotniska do akademika
Public transport from Railway station and airport to the dormitory
Transport von dem Hauptbanhof und Flughafen zu dem Studentenheim

 

 

   

Siedziba Szkoły - pl. Nankiera 15, pokój nr 6 (parter)