a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Praktyki lektorskie

W ramach praktyk wszyscy słuchacze obserwują lektoraty prowadzone przez doświadczonych lektorów w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr na trzech poziomach biegłości językowej (początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym). Zapoznają się z Kartami obserwacji i Kartami oceny praktykanta oraz odbywają indywidualne konsultacje z doświadczonym lektorem, umiejętnie opracowując scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć. W czasie praktyki słuchacze prowadzą samodzielnie lektoraty na trzech poziomach zaawansowania: początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. 1. Praktyki lektorskie odbywają się pod koniec drugiego semestru studiów i w  czasie trwania Intensywnego Letniego Kursu Języka Polskiego prowadzonego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr. W roku akademickim 2017/2018 letni kurs odbywa się od 2.07.2018 do 27.07.2018.   Praktyki w trakcie trwania Intensywnego Letniego Kursu  zapewniają możliwość zdobycia doświadczeń metodycznych i dydaktycznych z uczniami z różnych kręgów językowych, kulturowych i o różnym poziomie znajomości języka polskiego.  Na odbycie całości praktyk trzeba przeznaczyć minimum dwa tygodnie. Terminy ustalane są na tydzień przed rozpoczęciem kursu letniego.
 2. Każdy student  jest zobowiązany do hospitowania lekcji prowadzonych przez lektorów Szkoły, a następnie przeprowadzenia lekcji (pod kierunkiem i w obecności lektora) na trzech poziomach: początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.   Hospitacje i prowadzenie lekcji  odbywa  się w międzynarodowych grupach na wszystkich poziomach znajomości języka polskiego. Przed hospitacjami studenci otrzymają  kartę obserwacji, która jest podstawą do konsultacji z lektorem prowadzącym grupę. 
 3. Lekcja przygotowana i prowadzona przez studenta trwa  90 minut.   Wiąże się to z obowiązkiem przedłożenia i przedyskutowania z prowadzącym lektorem (opiekunem merytorycznym) konspektu planowanych zajęć, scenariusza lekcji i materiałów dydaktycznych;  
 4. 10h praktyk przeznaczonych jest na pracę własną w bibliotece. Służy to zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, podręcznikami i zawartymi w nich zadaniami sprawdzającymi wszystkie sprawności;  
 5. Prowadzenie lekcji oceniane jest na podstawie arkusza oceny praktykana, który dostepny jest dla studentów w sekretariacie Szkoły;
 6. Karty praktyk należy odebrać w sekretariacie Szkoły lub wydrukować
 7. Praktykant wypełnia kartę obserwacji lektoratu w trakcie lub po hospitowanych zajęciach i oddaje wraz z kartą praktyk do zaliczenia. (Karta dostepna dla studentów w sekretariacie Szkoły).

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.