a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska
2-weeks Polish Language Preparatory Course for Exchange Students
Dear International Students!
The Two-week Preparatory Polish Language Course starts on the 4th February 2019 and will finish on the 15th February 2019.
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego
Informacja dla I roku
Full-time studies
Ważne informacje dla studentów z programu Full-time studies
Rok akademicki 2018/19
Rozpoczęcie
03.10.2018 - początek semestralnego kursu języka polskiego.
1. godzina 17.00 - pierwsza lekcja języka dla grup elementarnych będą wywieszone w gablotach przy sekretariacie Szkoły (pl. Nankiera 15b, budynek Wydziału Filologicznego)
2.Test Kwalifikacyjny
a. osoby, które na kartach zgłoszeniowych zaznaczyły poziom: słaby, średni, dobry, bardzo dobry proszone są o zgłoszenie się na test kwalifikacyjny.
b. Test odbędzie się w sali 125 (I piętro, pl. Nankiera 15b)
c. Uwaga: Nazwiska tych osób nie będą na listach wywieszonych w gablocie
przy sekretariacie Szkoły
Rozpoczęcie
1.    Uprzejmie informujemy, że uroczyste otwarcie 45. Letniego Kursu Języka Polskiego i Kultury odbędzie się w dniu 2 lipca o godzinie 9:45 w Oratorium Marianum (Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, parter)   
Kurs Dokształcający dla nauczycieli
Uprzejmie informujemy, że w tym roku (2018) nie odbędzie się KURS DOKSZTAŁACAJĄCY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
45. Intensywny Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej
1.07 - 26.07.2019

Informacje dla wszystkich uczestników kursu...

ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019
Ostateczny termin składania dokumentów:
a.       do 25.09.2019 dla osób z Unii Europejskiej oraz niepotrzebujących wizy
b.       do 10.07.2019 dla osób spoza Unii Europejskiej i potrzebujących wizy

Prosimy o przysłanie kompletu dokumentów.