a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

D

Dąbrowska Anna (redaktor). Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym pod red. Anny Dąbrowskiej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004.
Książka jest zbiorem materiałów po konferencji naukowej Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego, która odbyła się we wrześniu 2002 r. we Wrocławiu. Poszczególne części książki to: Zagadnienia ogólne, Metodyka, Gramatyka, Leksyka, Literatura, Kultura i Testowanie sprawności.
Dąbrowska Anna, Burzyńska-Kamieniecka Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata. Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT, Wrocław 2005.
Adresatem tego zbioru testów są przede wszystkim cudzoziemcy, mający w przyszłości zamiar zdawać egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego. Punktem odniesienia dla zawartych tu zadań są standardy wymagań egzaminacyjnych oraz opisy kompetencji językowej na poszczególne poziomy (patrz: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/). Osoby przygotowujące się do egzaminu państwowego znajdą w tej publikacji typowe przykłady zadań testujących wszystkie sprawności, a ponadto informacje, które przybliżą im jedno z największych i najpiękniejszych miast w Polsce.
Dąbrowska Anna, Łobodzińska Romana. Polski dla cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998
Książka ta została opracowana z myślą o kursie języka polskiego dla początkujących, prowadzonym w ramach Letniej Szkoły Języka polskiego i Kultury dla Cudzoziemców.
Dąbrowska Anna. Język polski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998
Używanie języka w mowie i w piśmie jest dla nas oczywistością. Jest on "przezroczysty" i niezbędny jak powietrze. Zauważamy go wtedy, gdy zdumiewa nas jakiś wyraz, brak nam właściwego sformułowania czy nie wiemy, jak coś napisać.
Dobesz Urszula. Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
Przedstawiony wybór tekstów i ćwiczeń służyć może jako przygotowanie językowe do lektury tekstów popularno-naukowych poświęconych kulturze i historii. Zamieszczone ćwiczenia mogą być również wykorzystywane jako materiały przygotowujące do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.