a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Opłata za egzamin

Najpóźniej do 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego  należy dokonać opłaty za egzamin. W tytule wpłaty powinny znaleźć się: imię i nazwisko kandydata, słowo egzamin, poziom oraz data egzaminu (np. Jan Nowak, egzamin B1, 7-8.03.2020). Brak opłaty powoduje anulowanie zgłoszenia na egzamin.

UWAGA! Wpłaty należy dokonać w złotych polskich. Proszę nie zaokrąglać wpłacanej sumy!

Wysokość opłaty za egzamin 7-8 marca  2020 r. dla wpłat dokonywanych w styczniu 2020 wynosi:
Poziom B1 i B2 - równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych, czyli  639 PLN

Poziom C1 - równowartość kwoty 180 euro w polskich złotych, czyli  767 PLN
 

Po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu należy wnieść opłatę za wydanie certyfikatu: równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych.
W tytule wpłaty powinny znaleźć się: imię i nazwisko, słowo certyfikat, poziom oraz miesiąc i rok (np. Jan Nowak, certyfikat B1, marzec 20).

Uwaga ! Wysokość opłaty za certyfikat z egzaminu w marcu 2020 wynosi  89 zł


Nr konta do wpłaty za certyfikat (w PLN): 40 1090 2503 0000 0001 3330 5175    
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław


Numer konta, na które należy przelać opłatę (w PLN) za egzamin i osobno za certyfikat  (po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie): 

nr 40 1090 2503 0000 0001 3330 5175

nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław

właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski
adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-324 Wrocław

1.Informujemy, że zwrot opłaty za egzamin jest możliwy w uzasadnionych przypadkach do 10 dni przed egzaminem na pisemny wniosek zainteresowanej osoby.

2.Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi  zostanie pomniejszona z tytułu przekazania dwudziestu procent  wpłaconej sumy na rzecz PKdsPZJPjO oraz ze względu na koszty manipulacyjne.

3.W przypadku niestawienia się zdającego na egzamin w dniu jego ropoczęcia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.