a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna odbedzie się w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr (pl. Nankiera 15b, sala 6)

26.06.2018 godz. 15.00
16.07.2018 godz. 15.00
03.09.2018 godz. 15.00
05.10.2018 godz. 15.00

Prosimy o rejestrację od 1 kwietnia 2018 w elektornicznym systemie rekrutacji na stronie www.irka.uni.wroc.pl oraz  powiadomienie sekretariatu Szkoły o chęci przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w określonym terminie podanym niżej.

Rozmowa będzie dotyczyła zainteresowań kandydata i jego najogólniejszej wiedzy na temat kultury polskiej. Od kandydatów oczekuje się posługiwania się poprawną, literacką polszczyzną. Oczekuje się również, że kandydat posiada dobrą wymowę i intonację. Mile widziana jest wiedza kandydata na temat podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, które są na rynku księgarskim.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie ogólnej wiedzy humanistycznej kandydata oraz jego predyspozycji do pełnienia funkcji lektora języka polskiego jako obcego i drugiego.

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie przekazana w ciągu 3 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane naszymi studiami prosimy o kontakt telefoniczny 71-3752570 lub mailowy sjpkc@uwr.edu.pl

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.