a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Czas trwania i liczba godzin

Program Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym.

Studia obejmują 330 godziny zajęć oraz 40 godzin praktyki lektorskiej.

Zajęcia będą się odbywały w piątki po południu, soboty i niedziele do południa.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.