a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Zjazdy

UWAGA! Daty zjazdów mogą ulec zmianie z powodów organizacyjnych.

Informacja dla słuchaczy I roku Studiów Podyplomowych:


Wszystkie szczegółowe informacje zostaną przesłane na adresy e-mail.

Daty zjazdów w roku akademickim 2019/2020:

Semestr zimowy:

Semestr zimowy:

19-20.10.2019

26-27.10.2019

16-17.11.2019

23-24.11.2019

07-08.12.2019

14-15.12.2019

11-12.01.2020

25-26.01.2020

01-02.02.2020

Semestr letni:

 

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.