a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Zjazdy

UWAGA! Daty zjazdów mogą ulec zmianie z powodów organizacyjnych.

Informacja dla słuchaczy I roku Studiów Podyplomowych:

Wszystkie szczegółowe informacje zostaną przesłane na adresy e-mail.

Daty zjazdów w roku akademickim 2019/2020:

Semestr zimowy:

19-20.10.2019

26-27.10.2019

16-17.11.2019

23-24.11.2019

07-08.12.2019

14-15.12.2019

11-12.01.2020

25-26.01.2020

01-02.02.2020

Semestr letni:

29.02-01.03.2020

14-15.03.2020

28-29.03.2020

18-19.04.2020

25-26.04.2020

09-10.05.2020

23-24.05.2020

06-07.06.2020

 

Daty zjazdów w roku akademickim 2020/2021:

Semestr zimowy:

24-25.10.2020

07-08.11.2020

21-22.11.2020

05-06.12.2020

19-20.12.2020

09-10.01.2021

23-24.01.2021

06-07.02.2021

Semestr letni:

27-28.02.2021

13-14.03.2021

27-28.03.2021

11-12.04.2021

24-25.04.2021

08-09.05.2021

22-23.05.2021

05-06.06.2021

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.