a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Książki

Besters-Dilger, Juliane, Dąbrowska, Anna [et al.], red. (2016): Utrata i odzyskiwanie języka polskiego. Językoznawcze i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności. – Łódź: Leksem.

Burzyńska, Anna B. (2002): „Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy...”. O glottodydaktycznych aspektach relacji „język a kultura” w nauczaniu języka polskiego jako obcego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Burzyńska-Kamieniecka, Anna i Libura, Agnieszka, red. (2013): Sapientia Ars Vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Dąbrowska, Anna (1999): Język polski. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Dąbrowska, Anna i Dobesz, Urszula, red. (2014): 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

pobierz

Dąbrowska, Anna, Burzyńska, Anna B. [et al.] (2003): Program nauczania języka polskiego jako obcego dla nauczycieli kierowanych do krajów na Wschodzie (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan). – Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Dąbrowska, Anna, Burzyńska, Anna B. [et al.] (2005): Program nauczania języka polskiego w Kazachstanie. – Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Dąbrowska, Anna, Dobesz, Urszula [et al.] (2010): Co warto wiedzieć : poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dąbrowska, Anna, Dobesz, Urszula, red. (2014): 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Dąbrowska, Anna, Miodunka, Władysław T. [et al.] (2012): Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą. Kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze. – Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

Dąbrowska, Anna, red. (2004): Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”. – Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Pasieka, Małgorzata i Klingborn, Susanne (2005): Polsko-niemiecki tandem językowy. Zadania i wskazówki dla początkujących. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Stankiewicz, Katarzyna i Żurek, Anna (2014): Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe. – Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Żurek, Anna (2008): Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców : wybrane zagadnienia. – Łask: Leksem.

Żurek, Anna (2018): Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech. – Kraków: Universitas.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.