a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

O Egzaminie

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

 • Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
 • Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.
 • Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r.. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1 składa się z czterech modułów (Tabela 1).
Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań służących do przeprowadzenia tej części egzaminu, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

Poziom zaawansowania / grupa docelowa Czas trwania części pisemnej Części składowe egzaminu pisemnego (moduły: testowane umiejętności) Czas trwania części ustnej Próg zaliczenia egzaminu
B1 Dorośli nie dłużej niż 190 minut - rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 15 minut co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
 B2 Dorośli  nie dłużej niż 250 minut  - rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna
co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
 C1 Dorośli  nie dłużej niż 250 minut  - rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna
co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu

 

 Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na stronie internetowej http://www.certyfikatpolski.pl.

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

Warto zapoznać się z podanymi niżej podręcznikami:

 • Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. A. Dąbrowska, A. Burzyńska-Kamieniecka, U. Dobesz, M. Pasieka. Wydawnictwo Atut
 • Wokół Lublina - Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców. A. Butcher, B. Maliszewski, G. Przechodzka i inni. Wydawnictwo: UMCS
 • Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek. Universitas Kraków
 • Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2. E.Lipińska, Wydawnictwo Universitas

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.