a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców zorganizowała od listopada 2022 do stycznia 2023 r. bezpłatne warsztaty on-line dla nauczycieli wrocławskich szkół, w których uczą się dzieci uchodźcze z Ukrainy.

 • Warsztaty metodyczne obejmowały zajęcia 5 godzin lekcyjnych dla różnych nauczycieli przedmiotu.
 • Warsztaty były podzielone na dwa spotkania on-line (90 min webinarium / 90 min webinarium i 45 min konsultacji metodycznych).
 • Zajęcia odbywały się 1 raz lub 2 razy w tygodniu (do ustalenia).
 • Forma: szkolenie w formie zdalnej (MS Teams).
 • Minimalna liczba uczestników warsztatów: 15 osób.
 • Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
 • Tematyka warsztatów – była do ustalenia z poszczególną placówką oświatową.

Przykładowe tematy:

1.    Podstawy metodyki nauczania dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego jako obcego.
2.    Podstawowe materiały dydaktyczne w nauczaniu dzieci cudzoziemskich.
3.    Kulturowe aspekty nauczania dzieci ukraińskojęzycznych.
4.    Specyfika nauczania dzieci ukraińskojęzycznych – podejście porównawcze.
5.    Nauczanie gramatyki polskiej jako obcej Słowian.
6.    Stopniowanie materiału gramatycznego na lekcjach języka polskiego jako obcego.
7.    Nauczanie wymowy polskiej jako obcej.
8.    Zabawy logopedyczne i ruchowe jako wsparcie językowe i psychologiczne.
9.    Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach o zróżnicowanym poziomie językowym.
10.    Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego.
11.    Ocenianie uczniów z Ukrainy – w szkole i oddziale przygotowawczym (kwestie prawne i organizacyjne).
12.    Ocenianie postępów ucznia na lekcjach języka polskiego jako obcego.
13.    Specyfika nauczania dzieci ukraińskojęzycznych – podejście porównawcze.
14.    Nowe technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego.
15.    Rozwijanie sprawności językowych u dzieci uczących się języka polskiego jako obcego.
16.    Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego u dzieci i młodzieży.
17.    Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym.
18.    Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym.
19.    Nauczanie języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – problem i wyzwania.
20.    Język edukacji szkolnej – komunikacja z dziećmi cudzoziemskimi na różnych przedmiotach szkolnych.
21.    Praca z testem na lekcjach języka polskiego jako obcego.
22.    Upraszczanie tekstów literackich dla dzieci cudzoziemskich.

Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.