a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

O Egzaminie

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

  • Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
  • Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.
  • Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH

Przed przystąpieniem do egzaminu proszę zapoznać się z informacjami dla kandydatów:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/
Należy pamiętać, że:

  • przed wejściem na egzamin kandydat musi pokazać ważny PASZPORT (ze zdjęciem). Tożsamość zdającego będzie wielokrotnie sprawdzana !

  • w trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych). Zostaną one zebrane przed egzaminem i pozostawione w depozycie aż do zakończenia egzaminu.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie odpowiedniej dla osób o szczególnych potrzebach:

https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/

Kandydaci o specjalnych potrzebach przed rejestracją na egzamin powinni  zgłosić się do ośrodka (mailowo) z pytaniem o możliwość zdawania egzaminu na specjalnych warunkach (liczba miejsc ograniczona).

Przygotowując się do egzaminu, należy koniecznie  zapoznać się z informacjami na stronie:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/

Warto również rozwiązać zadania i testy przykładowe:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/zbiory-zadan/

W przygotowaniu się do egzaminu pomocne będą także następujące podręczniki:
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/materialy-i-podreczniki/

Zapisz się na nasz kurs przygotowujący do egzaminu:
https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/16

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.