a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Burzyńska Anna. Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.


Autor: Anna B. Burzyńska | Rok wydania: 2002

Autorka wykazuje, że interesujące etnolingwistów, kulturoznawców, filozofów i antropologów zagadnienie relacji język a kultura jest również jednym z istotnych problemów procesu uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego, a dokładniej - że nie jest możliwe pełne opanowanie języka polskiego jako obcego bez uwzględnienia elementów kultury w tym języku wyrażanej.

Praca przynosi odpowiedź na pytanie o to, jakie elementy języka odpowiedzialne za przekaz treści kulturowych (bądź też kulturą uwarunkowane) powinny zostać uwzględnione w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Autorka analizuje udział kulturowo nośnych elementów języka w dawnych (XVI-XVIII w.) i współczesnych podręcznikach do nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.