a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Informacje dla osób spoza UE

Proszę bardzo uważnie zapoznać się z uwagami podanymi poniżej:


1. Wybór kursu – ze względu na procedury związane z uzyskaniem wizy, decyzja o wyborze kursu powinna być podjęta minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia wybranego typu kursu.

2. Czas trwania kursu i liczba godzin – zawsze prosimy o zwrócenie uwagi na czas trwania kursu i liczbę godzin zajęć dydaktycznych w ramach danego kursu.

3. Karta zgłoszeniowa – po wybraniu typu kursu należy przesłać on-line dokładnie wypełnioną kartę zgłoszeniową, wymagane dokumenty oraz kopię bankowego przelewu opłaty za kurs.

4. Zaświadczenie/potwierdzenie przyjęcia na kurs – następuje dopiero po otrzymaniu wszystkich dokumentów oraz przesłanego dowodu opłaty za kurs.
 
5. Kursy semestralne oraz intensywne letnie kursy – uczestnictwo w tych kursach nie daje statusu studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.
a) Prywatny uczestnik kursu semestralnego nie otrzymuje legitymacji studenckiej i nie ma też prawa do zamieszkania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego.
b) Prywatni uczestnicy letnich kursów w ramach opłaty mają gwarancję zakwaterowania w domach studenckich na czas trwania kursu, ale nie otrzymują legitymacji studenckiej.

6. Status studentatylko i wyłącznie słuchacze Rocznego Kursu Przygotowawczego dla kandydatów na studia w języku polskim mają status studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymują legitymację studencką oraz mają zagwarantowane prawo do zamieszkania w domu studenckim (za opłatą).

7. Zwrot wniesionej opłaty
a) Należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami zwrotu wniesionej opłaty zanim zostanie podjęta decyzja o zgłoszeniu się na dany typ kursu.
b) O niemożności podjęcia nauki języka polskiego w ramach danego kursu należy powiadomić Szkołę Języka Polskiego i Kultury najpóźniej do dnia rozpoczęcia danego kursu.
c) Należy wyjaśnić powody rezygnacji i przysłać dokument z polskiej placówki konsularnej o odmowie wydania wizy.
d)   Formalności związane ze zwrotem opłaty za kurs mogą potrwać od 3 do 6 tygodni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu.

Inne ważne informacje:

1. Starania o wizę należy również podjąć zaraz po otrzymaniu zaświadczenia wysłanego przez Szkołę o przyjęciu na dany typ kursu.

2. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego nie wysyła zaproszeń na żaden typ kursu, ani nie pośredniczy w uzyskiwaniu wizy. Każdy zainteresowany może ubiegać się o wizę na podstawie otrzymanego potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników danego kursu.

3. Karty zgłoszeniowe przysyłane na 4 tygodnie przed rozpoczęciem danego kursu i później, nie będą rozpatrywane.

4. Wiek uczestników kursu – wszystkie typy kursów prowadzone przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr są kierowane do osób pełnoletnich (od 18 roku życia).

5. W wyjątkowych przypadkach, na letnie kursy są przyjmowane osoby nieletnie, które w swoich krajach uzyskały już świadectwa maturalne lub są w ostatniej klasie szkoły średniej. W takich przypadkach wymaga to wypełnienia specjalnego oświadczenia rodziców, lub opiekunów prawnych. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku związanego z uczestnictwem osoby niepełnoletniej.


Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.