a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Ważne informacje dla osób spoza Unii Europejskiej

Proszę bardzo uważnie zapoznać się z uwagami podanymi poniżej. Uprzejmie prosimy o prowadzenie korespondencji w języku angielskim lub polskim.


1. Wybór kursu – ze względu na procedury związane z uzyskaniem wizy, decyzja o wyborze kursu powinna być podjęta minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia wybranego typu kursu.

2. Czas trwania kursu i liczba godzin – zawsze prosimy o zwrócenie uwagi na czas trwania kursu i liczbę godzin zajęć dydaktycznych w ramach danego kursu.

3. Karta zgłoszeniowa – po wybraniu typu kursu należy przesłać on-line dokładnie wypełnioną kartę zgłoszeniową, wymagane dokumenty oraz kopię bankowego przelewu opłaty za kurs.

4. Zaświadczenie/potwierdzenie przyjęcia na kurs – zaświadczenie wystawia się dopiero po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz przesłanego dowodu całkowitej opłaty za wybrany typ kursu. Zaświadczenia wysyłane są pocztą elektroniczną w formie skanu lub/oraz tradycyjną pocztą. Nie wysyłamy zaświadczeń pocztą kurierską.
 
5. Kursy semestralne, intensywne letnie kursy oraz Roczny Kurs Przygotowawczy – uczestnictwo w tych kursach nie daje statusu studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.
a) Uczestnicy letnich kursów w ramach opłaty mają gwarancję zakwaterowania w domach studenckich na czas trwania kursu.
b) Uczestnicy Rocznego Kursu Przygotowawczego mogą się ubiegać o płatne zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Wrocławskiego. W razie wolnych miejsc, prośby uczestników Rocznego Kursu są pozytywnie rozpatrywane.

6. Zwrot wniesionej opłaty
a) Należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami zwrotu wniesionej opłaty zanim zostanie podjęta decyzja o zgłoszeniu się na dany typ kursu.
b) O niemożności podjęcia nauki języka polskiego w ramach danego kursu należy powiadomić Szkołę Języka Polskiego i Kultury najpóźniej do dnia rozpoczęcia danego kursu.
c) Formalności związane ze zwrotem opłaty za kurs mogą potrwać od 3 do 6 tygodni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu
d) UWAGA - BARDZO WAŻNE! Osoby, które proszą o zwrot wniesionej opłaty, muszą liczyć się z tym, że wpłacona kwota może być pomniejszona o koszty bankowe pobierane dwukrotnie (przy wpłacie na konto Uniwersytetu Wrocławskiego i przy zwrocie wniesionej opłaty).

Inne ważne informacje:

7. Starania o wizę należy również podjąć zaraz po otrzymaniu zaświadczenia wysłanego przez Szkołę o przyjęciu na dany typ kursu.

8. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego nie wysyła zaproszeń na żaden typ kursu, ani nie pośredniczy w uzyskiwaniu wizy. Każdy zainteresowany może ubiegać się o wizę na podstawie otrzymanego potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników danego kursu.

9. Karty zgłoszeniowe przysyłane na 4 tygodnie przed rozpoczęciem danego kursu i później, nie będą rozpatrywane.

10. Wiek uczestników kursu – wszystkie typy kursów prowadzone przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr są kierowane do osób pełnoletnich (od 18 roku życia).

11. W wyjątkowych przypadkach, na kursy są przyjmowane osoby nieletnie, które w swoich krajach uzyskały już świadectwa maturalne lub są w ostatniej klasie szkoły średniej. W takich przypadkach wymaga to wypełnienia specjalnego oświadczenia rodziców, lub opiekunów prawnych. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku związanego z uczestnictwem osoby niepełnoletniej.

12. Uwaga, bardzo ważne: Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego nie akceptuje próśb o przeniesienie na późniejsze terminy opłaty wniesionej na dany kurs. W przypadku takiej prośby, opłata jest zwracana, a zainteresowana osoba może ponownie rozpocząć rekrutację w nowym semestrze lub roku akademickim. Tym samym, traci ważność zaświadczenie o przyjęciu na dany typ kursu wydane przez Szkołę.


Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.