a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Test dla kandydatów na studia w języku polskim na UWr

Cudzoziemcy zainteresowani podjęciem studiów w języku polskim na Uniwerstytecie Wrocławskim w roku akademickim 2021/22 proszeni są o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami podanymi w tej zakładce. Uprzejmie informujemy, że w czerwcu i lipcu 2021 r. są planowane testy dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Testy odbywają się zawsze stacjonarnie. Ze względu na sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy wszystkie zainteresowane osoby o stałe sprawdzanie informacji umieszczanych w zakładce "Aktualności".

Osoby zgłaszające się na test proszone są o:

1. Wybranie terminu

2. Podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru paszportu

3. Wniesienie opłaty

Uwaga:

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców może wystawić zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba zgłosiła się na test dla kandydatów na studia. W zaświadczeniu będzie podana data i godzina odbywania się testu.

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie na stronach internetowych polskich placówek konsularnych aktualnych informacji związanych z wjazdem do Polski.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.