a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Dobesz Urszula. Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.


Author: Urszula Dobesz | Publication date: 2004

Presented selection of texts and exercises can be used as a preparatory language tool for reading popular science texts devoted to culture and history. Exercises from this book can also be used as a preparatory material for the state examination in Polish as a foreign language.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.