a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Deadlines

l.p. Rodzaj kursu  2018/2019
1 Polish language class
3.10.2018-30.01.2019 - winter semester
2 Polish language class 20.02.2019-12.06.2019 - summer semester
3 Roczny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w języku polskim na UWr academic year
4 Intensywny letni kurs języka i kultury polskiej

July - 4 weeks

5 Lektorat jezyka polskiego dla studiujących w języku angielskim z programów Bachelor i Master winter and summer semester
6 Wprowadzający kurs języka polskiego dla studentów z programów międzyznarodowych 4-15.02.2019
7 Kurs dokształcający dla nauczycieli języka polskiego jako obcego first 3 weeks of July
8 Test biegłości językowej dla kandydatów na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim
9 Kursy języka i kultury polskiej na zlecenie instytucji oraz indywidualne
10 Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego
2 semestry / zimowy-letni

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.