a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Deadlines

l.p. Rodzaj kursu  2017/2018
1 Polish language class
4.10.2017-31.01.2018 - winter semester
2 Polish language class 19.02.2018-13.06.2018 - summer semester
3 Roczny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w języku polskim na UWr academic year
4 Intensywny letni kurs języka i kultury polskiej

July - 4 weeks

5 Lektorat jezyka polskiego dla studiujących w języku angielskim z programów Bachelor i Master winter and summer semester
6 Wprowadzający kurs języka polskiego dla studentów z programów międzyznarodowych 1-12.02.2018
7 Kurs dokształcający dla nauczycieli języka polskiego jako obcego first 3 weeks of July
8 Test biegłości językowej dla kandydatów na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim
9 Kursy języka i kultury polskiej na zlecenie instytucji oraz indywidualne
10 Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.