a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Deadlines

No. Course type Academic year 2020/21
1 Polish language semester course
05.10.2020-03.02.2021 - winter semester
2 Polish language semester course
24.02.2021-16.06.2021 - summer semester
3 2-weeks Preparatory Course 08-19.02.2021 (only for University of Wrocław scholarship holders)
4 One year preparatory course for candidates to study in Polish at the University of Wroclaw

05.10.2020-23.06.2021 - academic year 2020/21

5 Intensive summer course of Polish language and culture

The course will be held in July 2021

6 Polish course for students of the Full-degree studies in English Bachelor and Master programmes 01.10.2020-23.02.2021 - winter semester
24.02.2021-18.06.2021 - summer semester
7 Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego jako obcego Specific dates will be provided after a minimum of 10 persons applies
8 Test biegłości językowej dla kandydatów na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim czerwiec i lipiec 2021 - dokładne terminy zostaną podane później
9 Polish language and culture courses ordered by different institutions and individuals
agreed individually
10 Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego
2 semesters (winter and summer)

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.