a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska
 • 1) Status uczestnika
  l.p. Rodzaj kursu Kiedy? status uczestnika
  1. Semestralny kurs języka i kultury polskiej semestr zimowy październik-styczeń bez statusu studenta
  2. Semestralny kurs języka i kultury polskiej semestr letni luty-czerwiec bez statusu studenta
  3. Roczny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w języku polskim na UWr rok akademicki październik-czerwiec status studenta UWr
  4. Intensywny letni kurs języka i kultury polskiej lipec bez statusu studenta
  5. Lektorat jezyka polskiego dla studiujących w języku angielskim z programów Bachelor i Master rok akademicki październik-czerwiec status studenta UWr
  6. Wprowadzający kurs języka polskiego dla studentów z programów międzynarodowych studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w bieżącym roku akademickim 2 tygodnie w lutym 2 tygodnie we wrześniu status studenta UWr
  7. Kurs dokształcający dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lipiec bez statusu studenta
  8. Test biegłości językowej dla kandydatów na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim wrzesień kandydat na studenta UWr
  9. Kursy języka i kultury polskiej na zlecenie instytucji oraz indywidualne do uzgodnienia bez statusu studenta
  10. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego 3 semestry zimowy/letni/zimowy status studenta UWr

 • 2) Warunki przyjęcia i wymagane dokumeny
  l.p. Rodzaj kursu Dla Kogo? obywatele UE obywatele spoza UE
  1. Semestralny kurs języka i kultury polskiej Dla każdego - bez względu na wykształcenie KARTA ZGŁOSZENIOWA, DOWÓD OPŁATY KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, DOWÓD OPŁATY
  2. Semestralny kurs języka i kultury polskiej Dla każdego - bez względu na wykształcenie KARTA ZGŁOSZENIOWA, DOWÓD OPŁATY KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, DOWÓD OPŁATY
  3. Roczny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w języku polskim na UWr Dla osób, które mają ukończoną szkołę średnią i świadectwo uprawniające do podjęcia studiów w kraju jego wydania. KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, świadectwo ukończenia szkoły średniej/uniwersytetu, transkrypt z ocenami, zaświadczenie lekarskie, 2 zdjęcia 4,5x3,5, dowód opłaty KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, świadectwo ukończenia szkoły średniej/uniwersytetu z Apostylle - gotowe do legalizacji na terenie RP, transkrypt z ocenami, zaświadczenie lekarskie, 2 zdjęcia 4,5x3,5, dowód opłaty
  4. Intensywny letni kurs języka i kultury polskiej Dla każdego - bez względu na wykształcenie KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, DOWÓD OPŁATY KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, DOWÓD OPŁATY
  5. Lektorat jezyka polskiego dla studiujących w języku angielskim z programów Bachelor i Master Wyłącznie dla studentów studiujących w języku angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim skierowanie z Wydziału UWr- KARTA ZGŁOSZENIOWA skierowanie z Wydziału UWr - KARTA ZGŁOSZENIOWA
  6. Wprowadzający kurs języka polskiego dla studentów z programów międzyznarodowych Wyłącznie dla studentów z wymian międzynarodowych studiujących w języku angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim w bieżącym roku akademickim. skierowanie z Biura Współpracy Międzynarodowej UWr - KARTA ZGŁOSZENIOWA skierowanie z Biura Współpracy Międzynarodowej UWr - KARTA ZGŁOSZENIOWA
  7. Kurs dokształcający dla nauczycieli języka polskiego jako obcego Dla osób z wyższym wykształceniem i doświadczeniem w zawodzie lektora języka polskiego jako obcego. KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH, DOWÓD OPŁATY KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, DOWÓD OPŁATY
  8. Test biegłości językowej dla kandydatów na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim Dla osób, które ubiegają się o przyjęcia na stduia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim. KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, DOWÓD OPŁATY KARTA ZGŁOSZENIOWA, KOPIA PASZPORTU/ KARTY POBYTU, DOWÓD OPŁATY
  9. Kursy języka i kultury polskiej na zlecenie instytucji oraz indywidualne Dla każdego - bez względu na wykształcenie DO UZGODNIENIA DO UZGODNIENIA
  10. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Dla osób z wyższym wykształceniem, posiadających minimum dyplom licencjata. PATRZ ZAKŁADKA KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia przez cudzoziemca, dla którego język polski nie jest językiem ojczystym, wymagane jest załączenia certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie C2. PATRZ ZAKŁADKA KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia przez cudzoziemca, dla którego język polski nie jest językiem ojczystym, wymagane jest załączenia certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie C2
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.