a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Dyrekcja i lektorzy

•    Zespół lektorski Szkoły tworzą pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej UWr. oraz absolwenci polonistyki lub Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego ("O Szkole": https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/art/144)
•    Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenia w nauczaniu, testowaniu i promowaniu języka i kultury polskiej, zdobywane w kraju i na wielu uniwersytetach zagranicznych;
•    Lektorzy są autorami podręczników, programów nauczania, poradników i artykułów związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego (patrz: www.sjpik.uni.wroc.pl, zakładka: „Nasze książki”);
•    Członkowie zespołu lektorskiego są współtwórcami polskiego systemu certyfikacyjnego, egzaminatorami Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

Dyrektor Szkoły:
dr hab. Anna Żurek

Językoznawca i glottodydaktyk.  Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i porównawczej, teorii akwizycji języka, etykiety językowej, komunikacji międzykulturowej oraz lingwistyki empirycznej. Autorka monografii naukowych i artykułów na temat grzeczności językowej, ukrytego programu nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych oraz strategii komunikacyjnych osób dwujęzycznych. Współautorka podręcznika dla niemieckich gimnazjalistów ABC Polnisch i zbioru ćwiczeń on-line dla użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego pt. Na końcu języka. dr hab. Anna Żurek – dyrektor Szkoły

Zastępca Dyrektora Szkoły:
mgr Urszula Dobesz

Socjolog kultury. Zajmuje się dydaktyką kultury w kształceniu językowym cudzoziemców. Autorka i współautorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego oraz licznych artykułów dotyczących kształcenia kulturowego i językowego cudzoziemców.


Zespół lektorski

Wykładowcy – ogólnie
Podczas Letnich Kursów wykłady prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i wykładowcy z innych uczelni. Do tej pory współpracowali ze Szkołą niżej wymienieni

wykładowcy:

prof. dr hab. Anna Dąbrowska
Językoznawczyni. Autorka wielu prac naukowych w dziedzinie językoznawstwa i lingwistki kulturowej. Zajmuje się również glottodydaktyką polonistyczną; jest autorką lub współautorką podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego oraz licznych artykułów dotyczących między innymi dziejów nauczania języka polskiego jako obcego.

dr hab., prof. UWr Piotr H. Lewiński
Językoznawca, pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej UWr. Jego zainteresowania naukowe dotyczą języka perswazji, pragma-dialektyki, retoryki, teorii argumentacji. Zajmuje się również glottodydaktyką polonistyczną i jest autorem podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego i licznych artykułów na temat kształcenia językowego cudzoziemców.

prof. dr hab. Marcin Wodziński
Profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Katedry Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego obszar zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów w XIX-wiecznej Polsce, regionalne dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura sepulkralna. Jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów zajmujących się historią Żydów w XIX-wiecznej Polsce i na Śląsku.
prof. dr hab. Anna Sybille Bidwell
Wykładała na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Współpracowała
z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Podejmowane prace naukowe koncentrują się wokół historii parlamentaryzmu, dziejów regionalnych  oraz procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej.
dr Tobiasz Papuczys
Asystent w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej UWr, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. Film-teatr-rytuał. Rola widowisk w twórczości filmowej Federica Felliniego. Obszarem jego naukowej działalności jest teatrologia i filmoznawstwo. Pracuje również w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.
dr Kamila Augustyn
Pracownik naukowy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. W swojej pracy naukowej zajmuje się tekstologią, edytorstwem cyfrowym, heurystyką informacyjną, rynkiem książki w Polsce i na świecie, marketingiem wydawniczym, metodami statystycznymi w literaturoznawstwie oraz studiami nad kategorią miejsca w literaturze (place studies)
dr Stefan Nowicki, historyk.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.