a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Wymagania merytoryczne i formalne

Zasady obrony pracy dyplomowej obowiązujące w roku akademickim 2018/19

Tematy prac dyplomowych słuchacze wybierają z podanej listy na początku drugiego semestru studiów.
1.    Pracę dyplomową należy oddać najpóźniej do końca 2 semestru podyplomowych studiów. Obrona pracy dyplomowej nastąpi po wyznaczeniu terminu przez kierownika studiów.
2.    Jeden egzemplarz pracy należy złożyć w formie wydruku (oprawiony w miękką, granatową okładkę) oraz w wersji elektronicznej na CD. Czcionka Times New Roman 12.
3.    Strona tytułowa powinna zawierać nazwę uczelni, nazwę instytutu, nazwę studiów, imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy, rok, rocznik studiów.
4.    Praca dyplomowa powinna liczyć 6 stron tekstu i zawierać omówienie głównego zagadnienia merytorycznego. Do pracy dołącza się bibliografię przygotowaną zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracach akademickich oraz kompletny scenariusz dziewięćdziesięciominutowej lekcji (konspekt + materiały lekcyjne).
5.    Oczekuje się, że autorka/ autor pracy samodzielnie przygotuje zadania, gry językowe, plansze i inne materiały związane z tematem lekcji.
6.    Obrona pracy dyplomowej polega na pokazaniu (w formie dziesięciominutowej prezentacji) tematu pracy i omówieniu jej głównych zagadnień. Komisja zadaje pytania związane z pracą i/lub prezentacją.

Informacja dla słuchaczy roczników 2014/2015 i 2015/2016
Słuchacze roczników 2014/2015 i 2015/2016, którzy nie obronili się w terminie, mogą przystąpić do obrony na tegorocznych zasadach (dla rocznika 2016/2017). Natomiast jeśli ktoś ma już pisanie pracy dyplomowej zaawansowane na tyle, że nie widzi sensu zmiany, przystępuje do obrony na starych zasadach.

Uwaga:
•    Przed złożeniem ostatecznej wersji pracy dyplomowej należy przeprowadzić bardzo wnikliwą adjustację tekstu. Błędy interpunkcyjne, uchybienia językowe oraz literówki będą miały wpływ na ocenę pracy.
•    Po wybraniu tematu można zasięgnąć rad i skonsultować swój pomysł z wykładowcami prowadzącymi zajęcia na podyplomowych studiach.Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.