a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Період навчання/ Програма

1.10.2020-15.06.2021

Програма

Заняття відбуваються з понеділка по п'ятницю з 9.00 по 14.00 (1 академічна година = 45 хв.). Сума годин мовних занять у кожному навчальному році становить 720 год.

Навчання в кожному році відбувається на різних рівнях вивчення мови - від початкового рівня (А1) до рівня В2.
Увага: Поділ на пост-елементарні групи відбувається на підставі тесту, проведеногo в перший день курсу.

Пропонуємо:
•    500 год. - основний курс польської мови
•    150 год  - заняття, присвячені спеціалізованій лексиці, пов'язанoї  з майбутніми напрямками навчання.
•    70 год. - курс  «Знання про Польщу»

У кожному навчальному році кількість годин, присвячених спеціалізованій лексиці, може змінюватися залежно від потреб студентів, пов'язаних з майбутніми напрямками навчання.

Програма мовного курсу включає: 

•   Навчання польськoї граматики та перераховані нижче мовні вміння:
1.   розуміння усного мовлення (підготовчого для розуміння на семінарах);
2.   розуміння письмового тексту (підготовчого для самостійної праці з популярнo-науковими текстами та пресою);
3.   писання (на прикл. вміння нотувати лекції);
4.    мовлення (розмови в формальних та неформальних ситуаціях важливих для студента);
5.    навчання лексики  (згідно із запланованими керунками навчання або професійними обов’язками);
6.    навчанню польської вимови;
7.    введення базових знань про Польщу
•   Навчання культури  тa реалій
У першому і другому семестрах навчання існує дисципліна "Знання про Польщу". Програма занять реалізується трьома тематичними блоками (1. географія 2. історія, 3. культура / звичаї / реалії)

Перший семестр - Навчання мови

•    Викладач вибирає основний підручник, адаптований до мовної компетенції групи. Навчальна програма реалізується на підставі обраного підручника, навчань з загальноосвітніх та профілoвaних навчальних посібників для певного рівня мовної підготовки та власних оригінальних матеріалів, підготовлених вчителем.
•    Студенти вивчають або закріплюють систему польської мови і словниковий запас, практикують інші мовні вміння.
•    У першому семестрі, в процесі навчання мови акцент робиться на вправи, щоб допомогти якнайскоріше отримати добре або дуже добре комунікаційне вміння, пов'язанe з ролeю студента, мешканця гуртожитокy, резидента в новому місці / новій реальності.
•    Перший семестр закінчується тестом з введенoгo матеріалy.

Другий семестр - Навчання мови

•     У другому семестрі іде закріплення отриманих граматичних структур і розширення словникового запасу в контексті тематичних областей, пов'язаних з майбутніми напрямками навчання.
•     В кінці другого семестру, за програмою , проводяться спеціалізовані лекції, під час яких студенти практикують можливість робити нотатки (конспектувати ) на лекції, дискутувати, ставити запитання і т.д.
•     Студенти, які планують навчатися на факультеті математики та природничих наук, забезпечуються додатковими спеціальними заняттями (20 годин).

Увага: у першому та другому семестрах кожні двa-три тижні проводяться тестування, які дозволяють викладачам діагностувати і контролювати навчальний процес.

Додаткові заняття — позааудиторні години:
а) мовно-пізнавальні екскурсії; під час кожного семестру  студенти мають можливість приймати участь в тематичних екскурсіях по Вроцлаву;
б) програма екскурсій змінюється в залежності від пори року (осінь-зима: музеї, клуби і різні місця для знайомства із культурою; весна-літо: відвідування у Вроцлаві вражаючих місць історичної цінності);
в) студенти Pічного підготовчого курсу також можуть брати участь в циклі занятть “Польща в документальних фільмах”; ці заняття є частиною семестральної програми курсу польської мови, який організовується для студентів зі всієї Європи; ці заняття допомагають розширити словниковий запас і дуже корисні для осіб, які хочуть продовжувати навчання в гуманітарному університеті на таких факультетах як: міжнародні відносини, політологія, журналістика чи полоністика.

Важлива інформація : 
а.     Перший семестр закінчується тестом з польської мови. У літньому семестрі студенти складають заключний тест з польської мови як іноземної, до складу якої входять наступні частини: 1. розуміння усної мови, 2. граматика, 3. розуміння письмової мови, 4. писання, 5. розмовна мова та заключні тести з інших предметів.
б.     Курс передбачає отримання Сертифіката про закінчення з Додатком про результати  тестування. Цей сертифікат має бути додано до документів, що подаються при вступі.
в.     Студенти Річного підготовчого курсу зобов'язуються дотримуватися регламенту навчання у Вроцлавському yніверситеті.
г.    Учасники курсу одержують студентські квитки, що дають право на різні знижки (міські й залізничні квитки, квитки в кінотеатри, театри, музеї і т.п.)

Бібліотека
У розпорядженні студентів є бібліотека з підручниками для вивчення польської мови (понад 1500 найменувань), журналами та наборами завдань для тренування розуміння усного мовлення. Студенти Курсу також мають право користуватися фільмами бібліотечної відеотеки.


Посібники, що використовуються для здійснення мовної та культурно-освітньої програми.

Рівень A1 / A2 (вибір)
1.    Gurdak W., Sosnowski W., Polskie czytanki. Język polski dla obcokrajowców, Warszawa 2017
2.    Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Wydawnictwo WING,, Łódź 2007
3.    Majewska-Tworek A., Szura, szumi i szeleści, Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wrocław 2011
4.    Pastuchowa M., Janowska A., Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących, Katowice 2005
5.    Pasieka M., Języka polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2008
6.    Piotrowska-Rola E., Porębska M., Polski jest cool. Książka studenta do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym + CD, Kraków 2013
7.    Serafin B., Achtelik A., Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2013
8.    Sołtowska K. (i in.), Język polski w pigułce. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla studentów wydziałów medycznych (A1-A2), Poznań 2010
9.    Stempek I. (i in.), Polski, krok po kroku 1, Kraków 2013
Stempek I. (i in.), Polski, krok po kroku 2, Kraków 2013
10.    Szpigiel R., Gramatyka 1. Testuj swój polski, Kraków 2012

Рівень A2 / B1 (вибір)
1.    Dąbrowska A. (i in.), Z Wrocławiem w tle, Wrocław 2005
2.    Gębal P.E., Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Kraków 2012
3.    Garncarek P. (i in.), A to Polski właśnie, Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, Warszawa 2016
4.    Gurdak W., Sosnowski W., Polskie czytanki. Język polski dla obcokrajowców, Warszawa 2017
5.    Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2007
6.    Lipińska E., Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1-B2), Kraków1999
7.    Pasieka M., Języka polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2008
8.    Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2013
9.    Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra Po Polsku 1, Kraków 2010
10.    Majewska-Tworek A., Szura, szumi i szeleści, Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wrocław 2011
11.    Prizel-Kania A. (i in.), Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących, Kraków, 2016
12.    Szpigiel R, Gramatyka 1, Testuj swój polski, Kraków 2012

Рівень B1 / B2 (вибір)
1.    Achtelik, (i in.), Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Kraków 2012
2.    Dąbrowska A. (i in.),  Z Wrocławiem w tle, Wrocław 2005
3.    Dobesz U., Spacery po Wrocławiu, Wrocław, 2004
4.    Dobesz U, Małgorzata Pasieka, Polski? Bardzo chętnie, Wrocław 2014
5.    Garncarek P. (i inni), A to Polski właśnie, Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, Warszawa 2016
6.    Gębal P.E., Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Kraków 2012
7.    Lewiński P., Oto polska mowa, Wrocław 2001
8.    Lipińska E., Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2, Kraków 2013
9.    Lipińska E., Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1-B2), Kraków1999
10.    Seretny A., Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Kraków 2016
11.    Zarych E., Przejdź  na wyższy poziom, Poznań 2014

Перелік спеціальних підручників (вибір)
1.    Białecka E, Borowczyk T., Rudziński S., Testy dla kandydatów na studia techniczne, Łódź 2016
2.    Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin 2006
3.    Jackowska A., Tarnowski R., Wielkiewicz-Jałmużna D., Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne, Łódź 2010
4.    Krzywańska M., Wicińska T. Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego: (poziom A1 i A2), Łódź 2013
5.    Krzanowska M., Romańska-Szeląg A., Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1-C1, Łódź 2016
6.    Kowalska M., O biznesie po polsku. Poziom średni B1, B2. Podręcznik do nauki języka polskiego, wprowadzenie do biznesu, Kraków 2013
7.    Zarzycka G., Kompel G., Skalska A., Testy dla kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze, Łódź 2016


Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.