a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Dyrekcja i lektorzy

•    Zespół lektorski Szkoły tworzą pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej UWr. oraz absolwenci polonistyki lub Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego.
•    Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenia w nauczaniu, testowaniu i promowaniu języka i kultury polskiej, zdobywane w kraju i na wielu uniwersytetach zagranicznych;
•    Lektorzy są autorami podręczników, programów nauczania, poradników i artykułów związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego (patrz: www.sjpik.uni.wroc.pl, zakładka: „Nasze książki”);
•    Członkowie zespołu lektorskiego są współtwórcami polskiego systemu certyfikacyjnego, egzaminatorami Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

prof. dr hab. Anna Dąbrowska – dyrektor Szkoły
Językoznawca, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i dyrektor Szkoły Języka Polskiego
i Kultury dla Cudzoziemców UWr. Autorka wielu prac naukowych w dziedzinie językoznawstwa
i lingwistyki kulturowej. Zajmuje się również glottodydaktyką polonistyczną; jest autorką lub współautorką podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego oraz licznych artykułów dotyczących między innymi dziejów nauczania języka polskiego jako obcego.
mgr Urszula Dobesz – wicedyrektor Szkoły
Socjolog kultury, wicedyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr. Zajmuje się dydaktyką kultury w kształceniu językowym cudzoziemców. Autorka i współautorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego oraz licznych artykułów dotyczących kształcenia kulturowego
i językowego cudzoziemców.

Zespół lektorski
w.

Wykładowcy – ogólnie
Podczas Letnich Kursów wykłady prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i wykładowcy z innych uczelni. Do tej pory współpracowali ze Szkołą niżej wymienieni wykładowcy:
dr hab. Piotr H. Lewiński
Językoznawca, pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej UWr. Jego zainteresowania naukowe dotyczą języka perswazji, pragma-dialektyki, retoryki, teorii argumentacji. Zajmuje się również glottodydaktyką polonistyczną i jest autorem podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego i licznych artykułów na temat kształcenia językowego cudzoziemców.

prof. dr hab. Marcin Wodziński
Profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Zakładu Studiów Żydowskich w Uniwersytecie Wrocławskim. Jego obszar zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów w XIX-wiecznej Polsce, regionalne dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura sepulkralna. Jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów zajmujących się historią Żydów w XIX-wiecznej Polsce i na Śląsku.
prof. dr hab. Anna Sybille Bidwell
Wykładała na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie SWPSwe Wrocławiu. Współpracowała
z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Podejmowane prace naukowe koncentrują się wokół historii parlamentaryzmu, dziejów regionalnych  oraz procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej.
dr Tobiasz Papuczys
Asystent w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej UWr, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. Film-teatr-rytuał. Rola widowisk w twórczości filmowej Federica Felliniego. Obszarem jego naukowej działalności jest teatrologia i filmoznawstwo. Pracuje również w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.
dr Kamila Augustyn
Pracownik naukowy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. W swojej pracy naukowej zajmuje się tekstologią, edytorstwem cyfrowym, heurystyką informacyjną, rynkiem książki w Polsce i na świecie, marketingiem wydawniczym, metodami statystycznymi w literaturoznawstwie oraz studiami nad kategorią miejsca w literaturze (place studies)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.