a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Informacje dla osób spoza UE

Proszę bardzo uważnie zapoznać się z uwagami podanymi poniżej.


1.    3 miesiące – decyzja o wyborze kursu powinna być podjęta minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia wybranego typu kursu.
2.    Wiza – starania o wizę należy również podjąć zaraz po otrzymaniu zaświadczenia o przyjęciu na dany typ kursu
3.   Zaświadczenie - Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego nie wysyła zaproszeń na żaden typ kursu, ani nie pośredniczy w uzyskiwaniu wizy. Każdy zainteresowany może ubiegać się o wizę na podstawie otrzymanego potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników danego kursu.
4.    Karty zgłoszeniowe przysyłane na 4 tygodnie przed rozpoczęciem danego kursu lub później, nie będą rozpatrywane.
5.    Dom Studencki – miejsce w domu studenckim przysługuje tylko studentom Rocznego Kursu Przygotowawczego i uczestnikom letnich kursów.
6.    Karta zgłoszeniowa – po wybraniu typu kursu należy przesłać on-line dokładnie wypełnioną kartę zgłoszeniową, wymagane dokumenty oraz kopię bankowego przelewu opłaty za kurs.
7.    Zaświadczenie/ potwierdzenie przyjęcia na kurs   – następuje dopiero po otrzymaniu wszystkich dokumentów oraz przesłanego dowodu opłaty za kurs.
8.    Status studenta - tylko i wyłącznie uczestnicy Rocznego Kursu Przygotowawczego mają status studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymują legitymację studencką oraz mają zagwarantowane prawo do zamieszkania w domu studenckim (za opłatą).
9.    Zwrot wniesionej opłaty
a)   Należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami zwrotu wniesionej opłaty zanim zostanie podjęta decyzja o zgłoszeniu się na dany typ kursu.
b)   Opisane przy każdym typie kursu warunki zwrotu wniesionej opłaty nie podlegają zmianie ani negocjacjom.
c)   Zwrot opłaty następuje wówczas, gdy otrzymamy oryginał potwierdzenia przyjęcia na wybrany kurs wydany przez Szkołę oraz informację z konsulatu o odmowie wydania wizy.
d)   Formalności związane ze zwrotem opłaty za kurs mogą potrwać od 3 do 6 tygodni od dnia otrzymania wypełnionego dokładnie formularza zwrotu i kompletu wymaganych dokumentów.
10.    Uwaga: W kursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) lub osoby, które są niepełnoletnie ale legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju pochodzenia. W takim przypadku wymagane jest wypełnienie specjalnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego (Niepełnoletni uczestnicy kursu). Podpis rodzica lub prawnego opiekuna powinien być poświadczony notarialnie w kraju przyszłego uczestnika kursu.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.