a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Zaświadczenie o udziale

Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymują zaświadczenie o udziale w kursie.

Warunki otrzymania zaświadczenia:

  • systematyczny udział w zajęciach (minimum 52 godzin),
  • składanie zadań domowych,
  • przystapienie do testu końcowego.
Osoby, które muszą wyjechać przed zakończeniem kursu, a jednocześnie chcą przystąpić do testu końcowego i otrzymać punkty ECTS, proszone są o poinformowanie o tym swojego nauczyciela najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wyjazdu.

   
Kurs kończy się testem osiągnięć sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie kursu. Wyniki testu osiągnięć umieszczane są na zaświadczeniu otrzymywanym ostatniego dnia kursu. Test osiągnięć, strukturą punktacją i liczbą zadań nawiązuje do testu kwalifikacyjnego.

Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie  nie jest certyfikatem poświadczającym znajomość języka polskiego na poszczególnych poziomach. Zaświadcza jedynie o uczestnictwie w kursie na danym poziomie zaawansowania.

W sprawie egzaminu państwowego proszę najpierw zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie: www.certyfikatpolski.pl a następnie www.sjpik.uni.wroc.pl - zakładka: Egzamin państwowy.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.