a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Lektorat i zajęcia dodatkowe

Terminy:

Semestr Od Do
Zimowy 2020/21 05.10.2020 03.02.2021
Letni 2020/21

Ważne daty w semestrze zimowym 2020/21:

27.01.2021 - test końcowy, 01.02.2021 - omówienie rezultatów testu, 03.02.2021 - zakończenie kursu i rozdanie świadectw

Opis wymagań i punktów ECTS - patrz informację pod tabelą

przedmiot dzień godzina sala

Lektorat języka polskiego

poniedziałki i środy

godziny są podane na listach grup przy sekretariacie Szkoły

17.00-18.30

      lub

18.45-20.15

numery sal są podane w gablotach przy sekretariacie Szkoły

Wiedza o Polsce *

czwartki

15:30-17:00

sala 145

Kółko ortograficzne

I grupa - poniedziałki 

I - 15:45-16:45

sala 4 / pod dziekanatem

* Zajęcia "Wiedza o Polsce" prowadzone są wyłącznie w języku polskim i kierowane są do osób, których poziom znajomości języka polskiego zaczyna się od poziomu A2

Uwaga. Dni i godziny zajęć dodatkowych mogą ulec zmianie. Studenci uczestniczący w programie Erasmus oraz innych programach wymiany za udział w programie mogą otrzymać punkty ECTS, po spełnieniu  niżej podanych wymagań :

I. Lektorat języka polskiego – 6 ECTS
Wymagania:
    1.    systematyczny udział w zajęciach (minimum 54h),
    2.    złożenie dwóch prac pisemnych (zadania domowe),
    3.    przystąpienie do testu osiągnięć i uzyskanie pozytywnych wyników (minimum 50% punktów).

Uwaga – bardzo ważne
Studenci, którzy nie spełnią warunków wymienionych w punkcie 1 i 2 nie będą mogli przystąpić do testu osiągnięć. Tym samym automatycznie nie otrzymają oceny i punktów ECTS, a język polski nie zostanie ujęty w Transcript of Record.


II. Zajęcia dodatkowe

  • Wiedza o Polsce – 3 ECTS.
    Systematyczny udział w zajęciach (minimum 22h) oraz złożenie 2 prac pisemnych,
  • Kółko ortograficzne - 1 ECTS. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach (minimum 22h).

Uwaga:

1. Studenci, którzy nie spełnią wymienionych wyżej warunków, nie otrzymają ocen i punktów ECTS za zajęcia dodatkowe.
2. Osoby, które muszą wyjechać przed zakończeniem kursu, a jednocześnie chcą przystąpić do testu końcowego i otrzymać punkty ECTS, proszone są o poinformowanie o tym swojego nauczyciela najpóźniej 3 tygodnie przed terminem wyjazdu.

Biblioteka – dodatkowe miejsce do nauki języka polskiego

Biblioteka czynna jest we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 14.00-18:00  (sala nr 6 podziemia pod dziekanatem). W bibliotece można korzystać z magnetofonu i ćwiczyć rozumienie ze słuchu.


Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.