a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Opłata

Opłata za jeden semestr kursu języka polskiego wynosi 1200 zł i powinna być dokonana w semestrze zimowym 2020/2021 najpóźniej do 01.10.2020 roku (opłata dotyczy osób, które nie są studentami i stypendystami Uniwersytetu Wrocławskiego).
Uwaga : Na listę uczestników kursu semestralnego zostaną wpisane tylko te osoby, które do 01.10.2020 przyślą kartę zgłoszeniową i dowód opłaty.
Studenci - stypendyści z różnych programów wymiany międzynarodowej wnoszą opłatę w wysokości 100 EURO za semestr. Studenci - stypendyści mogą wnosić opłatę do 01.10.2020.
Uwaga:
Przy przesyłaniu opłaty za kurs proszę brać pod uwagę dodatkowe koszty
bankowe. Na rachunku bankowym Uniwersytetu Wrocławskiego musi znaleźć się opłata z kurs w pełnej wysokości. Uwaga ta dotyczy zarówno stypendystów jak i pozostałych uczestników wszystkich kursów. Numer rachunku bankowego podany jest na naszej stronie internetowej.


Opłatę w PLN należy wnieść na konto: 

nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
właściciel konta:
Uniwersytet Wrocławski
adres właściciela konta: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
numer konta: 20 1090 2503 0000 0001 3225 0563
tytułem:  "Kurs języka polskiego" Imię i nazwisko

W przypadku dokonywania wpłaty za kurs poza granicami Polski należy podać: 
- SWIFT CODE: 
WBKPPLPP 
- IBAN: PL 20 1090 2503 0000 0001 3225 0563

Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski
adres właściciela konta: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

UWAGA - BARDZO WAŻNE!

Osoby, które dokonują wpłaty w obcej walucie (poza granicami Polski) muszą doliczyć do kwoty wymaganej za kurs wszystkie opłaty bankowe. Należy poprosić  bank, aby dokładnie przeliczył aktualny kurs PLN oraz doliczył wszystkie opłaty bankowe. Na konto Uniwersytetu Wrocławskiego musi wpłynąć kwota 1200 PLN za semestr kursu. Jeśli na konto uniwersyteckie wpłynie mniejsza suma, Szkoła nie będzie mogła wystawić zaświadczenia o przyjęciu na kurs dopóki należność za kurs nie zostanie uzupełniona.W przypadku rezygnacji z kursu podczas pierwszych dwóch tygodni przysługuje prawo zwrotu 70% wniesionej opłaty. Po tym terminie nie zwraca się wniesionej opłaty.

Zwrotu opłaty dokonuje się na podstawie pisemnej prośby, do której należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty i oryginał zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

Patrz punkt 11 w zakładce "Informacje dla osób spoza UE"
Ze względu na obowiązujące procedury, czas zwrotu wniesionej opłaty trwa od 4 do 6 tygodni od daty wpłynięcia Karty zwrotu.

Szkoła Jezyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego nie ponosi żadnych kosztów związanych z opłatami i prowizjami bankowymi dotyczącymi transferu pieniędzy.
W związku z czym, zwrócona kwota może zostać pomniejszona o koszty bankowe.

Formularz zwrotu do pobrania tutaj.

Dane niezbędne do otrzymania zwrotu opłaty za kurs:
 1. imię i nazwisko właściciela konta
 2. adres właściciela konta
 3. nazwa banku
 4. adres banku
 5. numer konta
 6. swift
 7. ibanTa strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.