a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Informacje dla osób spoza UE

Proszę bardzo uważnie zapoznać się z uwagami podanymi poniżej.


1.    3 miesiące – decyzja o wyborze kursu powinna być podjęta minimum 3 miesiące
przed terminem rozpoczęcia wybranego typu kursu.
2.    Wiza – starania o wizę należy również podjąć minimum 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu.
3.    Zaproszenie i wiza - Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego nie wysyła zaproszeń na żaden typ kursu, ani nie pośredniczy w uzyskiwaniu wizy. Każdy zainteresowany może ubiegać się o wizę na podstawie otrzymanego potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników danego kursu.
4.    Karty zgłoszeniowe (bez zeskanowanej strony paszportu z danymi osobowymi, bez dowodu wpłaty) przysłane na 3 tygodnie przed rozpoczęciem danego kursu nie będą rozpatrywane, ponieważ w tak krótkim czasie nie jest możliwe uzyskanie wizy.
5.    Dom Studencki – miejsce w domu studenckim przysługuje tylko studentom Rocznego Kursu Przygotowawczego i uczestnikom letnich kursów.
6.    Karta zgłoszeniowa – po wybraniu typu kursu należy przesłać na adres Szkoły dokładnie wypełnioną kartę zgłoszeniową, wymagane dokumenty oraz kopię bankowego przelewu opłaty za kurs.
7.    Potwierdzenie przyjęcia na kurs – następuje dopiero po otrzymaniu wszystkich dokumentów oraz przesłanego dowodu opłaty za kurs.
8.    Status studenta - tylko i wyłącznie uczestnicy Rocznego Kursu Przygotowawczego mają status studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymują legitymację studencką oraz mają zagwarantowane prawo do zamieszkania w domu studenckim (za opłatą).
9.    Zwrot wniesionej opłaty
•    Należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami zwrotu wniesionej opłaty zanim zostanie podjęta decyzja o zgłoszeniu się na dany typ kursu.
•    Opisane przy każdym typie kursu warunki zwrotu wniesionej opłaty nie podlegają zmianie ani negocjacjom.
•    Zwrot opłaty następuje wówczas, gdy otrzymamy oryginał potwierdzenia przyjęcia na wybrany kurs wydany przez Szkołę oraz informację z konsulatu o odmowie wydania wizy.
•    Formalności związane ze zwrotem opłaty za kurs mogą potrwać od 3 do 6 tygodni od dnia otrzymania wypełnionego dokładnie formularza zwrotu i kompletu wymaganych dokumentów.

formularz zwrotu

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.