a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne

Usługi zdrowotne w Polsce są dostępne dla studentów z krajów członkowskich UE lub EFTA, pod warunkiem że posiadają oni ważne ubezpieczenie medyczne w krajowym systemie ubezpieczeniowym dowolnego państwa członkowskiego UE lub EWG. Ważny paszport, legitymacja studencka lub legitymacja doktorancka i ważna karta europejska ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do bezpłatnego korzystania z usług medycznych.

W miarę możliwości zaleca się, aby studenci kupili własne międzynarodowe ubezpieczenie medyczne przed przybyciem do Polski. W przeciwnym razie studenci z krajów spoza UE lub spoza EFTA powinni podpisać dobrowolną umowę ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i wnieść własne opłaty ubezpieczeniowe. Szczegółowe informacje o NFZ dostępne są pod adresem https://www.nfz-wroclaw.pl/


Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.