a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Opłaty

Koszty związane z udziałem w kursie

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna: 20 Euro.
Opłata za roczny kurs: 2880 Euro.
Termin wniesienia opłaty do 15.07.2020 r.
Osoby z udokumentowanym polskim pochodzeniem mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za Roczny Kurs Przygotowawczy.
Treść 2

Pozostałe koszty związane z pobytem we Wrocławiu słuchacze Rocznego Kursu Przygotowawczego ponoszą samodzielnie.

Słuchacze Rocznego Kursu Przygotowawczego ubezpieczają się na własny koszt w kraju zamieszkania, bądź po przyjeździe do Polski.

Osoby zainteresowane nauką języka polskiego na Rocznym Kursie Przygotowawczym prosimy o dokonanie opłaty na podane niżej konto:

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
Numer konta: nr 42 1090 2398 0000 0001 1082 1520
Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Tytuł płatności: proszę wpisać imię i nazwisko studenta oraz RKP

Dane niezbędne do transferu spoza Polski:

SWIFT CODE: WBKPPLPP
IBAN: PL 42 1090 2398 0000 0001 1082 1520

Zwrot opłaty za kurs jest możliwy w następujących przypadkach:

 1. nieotrzymania wizy - należy wówczas załaczyć kopie odmowy wydania wizy z Konsulatu RP,
 2. rezygnacji z kursu - należy powiadomić Szkołę najpóźniej do 5 października danego roku akademickiego.
W każdym przypadku należy odesłać na adres Szkoły oryginał zaświadczenia o przyjęciu na Roczny Kurs Przygotowawczy.
Wyżej wymienione reguły i terminy obowiązują również  te osoby, które zwracają się z prośbą o przeniesienie opłaty na następny rok akademicki.
Należy jednocześnie przesłać podanie do Dyrektora Szkoły o zwrot kosztów za kurs.
Należy niezwłocznie informować Szkołę o nieotrzymaniu wizy lub zmianie planów, ponieważ prośby o zwrot wniesionej opłaty będą akceptowane i rozpatrywane  tylko do  5 października bieżącego roku akdemickiego.

Dane niezbędne do otrzymania zwrotu opłaty za kurs: 

 1. imię i nazwisko właściciela konta
 2. adres  właściciela konta
 3. nazwa banku
 4. adres banku
 5. numer konta
 6. swift
 7. iban
Ze względu na obowiązujące procedury czas zwrotu wniesionej opłaty trwa minimum 5 tygodni od daty otrzymania zwrotu oryginału zaświadczenia wydanego przez Szkołę.
Szkoła nie ponosi kosztów opłat bankowych związanych ze zwrotem pieniędzy.

Formularz zwrotu do pobrania tutaj.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.