a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Aktualności

ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
Ostateczny termin składania dokumentów:
a.       do 25.09.2019 dla osób z Unii Europejskiej oraz niepotrzebujących wizy
b.       do 15.07.2019 dla osób spoza Unii Europejskiej i potrzebujących wizy

Prosimy o przysłanie kompletu dokumentów.