a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Egzamin styczeń 2021

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminu 30-31.01.21 na UWr

1.    W egzaminie mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych, które mogłyby wskazywać na COVID-19 (takich jak kaszel, katar, duszności, temperatura ciała 37,5 st. C i wyższa, bóle mięśniowe). Osoby wykazujące wymienione wyżej objawy nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

2.    Do egzaminu nie mogą przystąpić osoby, które są objęte kwarantanną/ izolacją w warunkach domowych lub przebywają w domu z osobami będącymi w izolacji lub na kwarantannie.

3.    Przed wejściem na egzamin zostanie przeprowadzony pomiar temperatury ciała. Osoby, które będą miały temperaturę 37,5 st. C i wyższą, nie mogą wziąć udziału w egzaminie.

4.    Podczas  zdawania wszystkich części egzaminu pisemnego w sali należy zajmować to samo miejsce.

5.    W czasie oczekiwania na egzamin i podczas  przerw nakazuje się  zachowanie dystansu społecznego (odstęp 1,5 m), unikanie tworzenia skupisk i  obowiązkowo zakrywanie ust i nosa!

6.    Przed wejściem na egzamin trzeba oddać egzaminatorowi wydrukowane i podpisane Oświadczenie o stanie zdrowia i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa (przesłane w mailu przed egzaminem jako załącznik).

7.    Wstęp na egzamin jest możliwy tylko w maseczce, należy mieć własne rękawiczki ochronne oraz własny długopis (niebieski). Przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy każdorazowo dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zapewnia UWr).

Zasady rejestracji na egzamin certyfikatowy w  styczniu 2021

W Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2021  państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie  B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 • Kto może zdawać egzamin?

Osoba dorosła (ukończone 18 lat w dniu egzaminu) będąca obcokrajowcem lub obywatelem polskim zamieszkałym na stałe za granicą.

 • Kiedy i jak dokonać rejestracji na egzamin?

Aby zostać zarejestrowanym, należy w dniu 7 grudnia 2020 wypełnić formularz zgłoszeniowy online (http://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/art/17). Uwaga! Formularz jest aktywny tylko do wyczerpania miejsc.

Ośrodek egzaminacyjny na UWr nie ponosi odpowiedzialności za problemy z rejestracją online, wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów rejestracji.

 • O czym trzeba pamiętać podczas rejestracji na egzamin przez formularz zgłoszeniowy?

Nie wolno zapisywać się na egzamin po kilka razy - formularz wypełniamy tylko jeden raz!

W formularzu należy podać wszystkie wymagane dane, które będą widoczne w dniu rejestracji (przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia). Podanie nieprawdziwych danych spowoduje usunięcie z listy.

Podanie błędnych danych osobowych skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów przy wystawianiu certyfikatu.

Kandydaci na egzamin dla osób o specjalnych potrzebach powinni zaraz po zarejestrowaniu się na egzamin  (przed dokonaniem opłaty) zgłosić się do ośrodka z pytaniem o możliwość zdawania egzaminu na specjalnych warunkach. Ośrodek dysponuje ograniczoną liczbą miejsc na egzamin przeprowadzany w ten sposób!

 • Co dalej po zarejestrowaniu się na egzamin przez formularz zgłoszeniowy?

Osoby, które zarejestrowały się przez formularz zgłoszeniowy, otrzymają z adresu egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl  potwierdzenie przyznania miejsca i prośbę o opłatę we wskazanym terminie w 2021 roku (szczegóły będą w treści e-maila). Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rejestracji.

Nie przyjmujemy opłat dokonanych wcześniej (w 2020 roku) oraz opłat od osób, które nie otrzymały informacji o przyjęciu na egzamin (z adresu: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl).

Osoby, które zapłacą za egzamin bez wypełniania formularza zgłoszeniowego, ze względu na niespełnienie warunków zapisu otrzymają ZWROT opłaty na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

 • Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do uczestników egzaminu w późniejszym terminie.

 • Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport.

 • Rezygnacja z egzaminu i zwrot opłaty

1. Zwrot opłaty za egzamin jest możliwy w uzasadnionych przypadkach do 10 dni przed egzaminem na pisemny wniosek zainteresowanej osoby.

2. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi  zostanie pomniejszona z tytułu przekazania dwudziestu procent  wpłaconej sumy na rzecz PKdsPZJPjO (zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7).

3. W sytuacji niestawienia się zdającego na egzamin w dniu jego rozpoczęcia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

W razie pytań możliwy kontakt mailowy: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl<!-- [if gte mso 9]>

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.