Lista podręczników

Lista podręczników oraz innych pomocy wykorzystywanych do nauczania języka polskiego jako obcego

 1. Awdiejew U., Dąbska E., Lipińska E.: Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych, Kraków 1986
 2. Bajor E., Madej E.: Wśród ludzi i ich spraw, Warszawa, Łódź 1999 ; nowe, zmienione wydanie: Wśród ludzi i ich spraw. podręcznik do języka polskiego dla poziomu średniego B2 i zaawansowanego C2, Łódź 2006
 3. Bartnicka B.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia leksykalne, Warszawa 1978
 4. Bartnicka B., Buttler D.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia leksykalno-stylistyczne, Warszawa 1978 (poziom zaawansowany)
 5. Bartnicka B., D. Buttler: Ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne, Warszawa 1978
 6. Bartnicka B., Dąbkowski G., Jekiel W.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1995[2]
 7. Bartnicka B., Jekiel W., Jurkowski M., Marten K., Wasilewska D., Wrocławski K.: Uczymy się polskiego[1], Warszawa 1984, [KOM ang., fr., ros., wł., niem., K]
 8. Bartnicka B., Satkiewicz H.: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Warszawa 1990
 9. Biłeńka-Swystowicz Ł., Jarmoluk M.: Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich < podręcznik dla dzieci>, Kijów 1998 [Dz, KOM]
 10. Bisko W., Karolak S., Wasilewska S., Kryński S.: Mówimy po polsku, Warszawa 1966 [KOM ang., niem., ros.]
 11. Budrewicz Olgierd: Polska dla początkujących, Warszawa 2000 [wersja polska, angielska, niemiecka, francuska]
 12. Budzianka K., Olaczek H., Wróblewska E.: Język polski dla cudzoziemców, cz. I, kurs podstawowy, UŁ skrypt 1975
 13. Burkat A., Jasińska A.: Hurra!!! Po polsku 2 (A2), Kraków 2005 [CD]
 14. Butcher A. , Guziuk-Świca B., Laskowska-Mańsko A.: Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, cz. I., Lublin 2003
 15. Buttler B.: Frazeologia polska. Ćwiczenia dla cudzoziemców., Warszawa 1980
 16. Chłopicka M., Fornelski P.: Brak mi słów. Podręcznik do nauczania obcokrajowców słownictwa języka polskiego cz.I Słownictwo tematyczne, Kraków 1984
 17. Ciechorska Joanna: Ludzie, czas, miejsca. Język polski na co dzień, Gdańsk 1999 [K]
 18. Cienkowska H.: Nasz język polski, Warszawa 1993
 19. Cienkowski W.: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Część II. Fleksja (z ćwiczeniami), Warszawa 1970
 20. Cockiewicz W,. Zwolski H.: Aspekt czasowników polskich w nauczaniu anglofonów, Kraków 1982 (część ćwiczeniowa dla osób znających język angielski)
 21. Cockiewicz W., Matlak A.: Strukturalny słownik aspektowy czasowników polskich, Kraków 1995
 22. Cygal-Krupa Z.: Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków 1986
 23. Czarnecka U., Gaszyńska M.: Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cz. 2, Kraków 1992
 24. Czarnecka U., Gaszyńska M.: Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cz. 1, Kraków 1990
 25. Czarniecka-Rodzik Z.: Gramatyka języka polskiego w ćwiczeniach, Warszawa 1998 [P, Dz]
 26. Częścikowie A. i J.: Ortografia co do głowy trafia, Gdańsk 1987 [P, Dz]
 27. Dąbrowska A.: Język polski, Wrocław 1998 [P]
 28. Dąbrowska A., Łobodzińska R.: Polski dla cudzoziemców, Wrocław 1995
 29. Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A.; Dobesz U., Pasieka M.: Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. poziom podstawowy, średni i zaawansowany. Wrocław 2005
 30. Dobesz U.: Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wrocław 2004
 31. Drwal-Straszakowa Katarzyna, Martyniuk Waldemar: Powiedz to po polsku. Say it in Polish (A1), Kraków 2006
 32. Erin L., Stefańczyk W.: Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków, Warszawa 2000
 33. Filmy na temat komunikacji niewerbalnej: Mowa ciała czyli komunikacja niewerbalna, Gdańsk, Biuro Doradztwa i Organizacji Synergia
 34. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001
 35. Gałdyn E., Zwolski H.: Od słowa do słowa, Warszawa 1988
 36. Gałyga Danuta: Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących, Kraków 2001 [CD]
 37. Garncarek Piotr: Czas na czasownik, Kraków 2001
 38. Gawdzik W.: Ortografia i gramatyka na wesoło, Warszawa 1990 [P, Dz]
 39. Gierymscy B. i K.: Ortografia na bardzo dobry, Warszawa 1994 [P, Dz]
 40. Gierymski K.: Gramatyka na bardzo dobry, Warszawa 1994 [P, Dz]
 41. Gołkowski M. i inni: Gdybym dobrze znał język polski, Warszawa 1991
 42. Grala M., Przywarska W.: Z polskim na co dzień, Warszawa 1978 [KOM ang, fr]
 43. Hrabcowa S.: Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego, UŁ-skrypt 1982
 44. Iglikowska T.: Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, Warszawa 1990
 45. Iglikowska T., Kacprzak L.: Język polski dla cudzoziemców, cz. I i II, Warszawa 1975 (I), 1979 (II)
 46. Janowska A., Pastuch M.: Dzień dobry, Katowice 1999
 47. Jezierska D., G. Baranowska: Język polski dla cudzoziemców, kurs wstępny (UŁ 1984; wyd. IV skrypt)
 48. Kaleta Z.: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995
 49. Karczmarczuk B.: Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin 1998
 50. Karolak S., Wasilewska D.: Polnisch für Fortgeschrittene, Warszawa 1974 [KOM niem., K]
 51. Kita M.: Wybieram gramatykę, Katowice 1998
 52. Kita M., Polański E.: Słownik tematyczny języka polskiego, Warszawa 2002 (Wydawnictwo Edukacyjne Grafpunkt)
 53. Kita M., Skudrzykowa A.: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002
 54. Klebanowska B.: Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców, Warszawa 1995
 55. Kłak Z.: Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas od IV do VI. Metodyczny podręcznik nauczyciela, Warszawa 1993; Zeszyt ucznia, Warszawa 1993 [P, Dz]
 56. Kolek L.S.: Polish Culture and Historical Introduction, Lublin 1997
 57. Konopka B.: Podręcznik języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych. Cz. 1,Warszawa 1999
 58. Köttgen A.: Spotkania. Ein Polnischlehrwerk für Erwachsene, München 1989 [KOM niem., K]
 59. Kowalska M.: Język polski w 4 tygodnie. Deutsche Version: Polnisch in 4 Wochen; warszawa 2003 [KOM niem.; CD]
 60. Kozak K., Pyzik J.: Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców (I), Kraków 1990
 61. Kucharczyk J.: Już mówię po polsku, Łódź 1992 [K]
 62. Kucharczyk J.: Zaczynam mówić po polsku, Łódź 1992 [K]
 63. Kultura polska. Silva rerum, pod red. R. Cudaka i J. Tambor, Katowice 2002
 64. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego pod red. W. Miodunki, Kraków 2004
 65. Kurzowa Z.: Tackling Polish Verbs, Kraków 1997 [KOM ang.]
 66. Lechowicz J., Podsiały J.: Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2001
 67. Lewicki R.: Grundgrammatik Polnisch, Wałbrzych 2000
 68. Lewiński P.: Oto polska mowa, Wrocław 2001
 69. Lewiński P.: Grammatica teorico pratica della lingua polacca, Napoli 2004
 70. Ligara B.: Rendez-vous z kulturą polską. Podręcznik polskiego dla humanistów. Cz.2, Kraków 1990
 71. Lipińska E.: Nie ma róży bez kolców, Kraków 1999
 72. Lipińska E., Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., Kraków 1997
 73. Lipińska E.: Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego, Kraków 2003
 74. Lipińska E.: Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego, Kraków 2004 [CD]
 75. Lipińska E., Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., cz. 1, Gdzie nadwiślański brzeg. Universitas, Kraków 2003Kraków 1997
 76. Lipińska E., Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., cz. 2, By szukać swoich dróg i gwiazd, Kraków 2005
 77. Majkiewicz A., Tambor J.: Śpiewająco po polsku, Katowice 2004
 78. Makarski W.: Baw się z nami. Podręcznik do nauki języka polskiego dla szkół polonijnych. Cz.1, Lublin 1999
 79. Małolepsza M., Szymkiewicz A.: Hurra!!! Po polsku 1 (A1), Kraków 2005
 80. Martyniuk M.: Mów do mnie jeszcze, Kraków 1984
 81. Martyniuk W.: Samo życie. Plansze, Kraków 1986
 82. Mazur B., Nagucka R. i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas": Teksty i podteksty, Kraków 1993
 83. Metera H.: Od mianownika do wołacza, Lublin 1998 [P, Dz]
 84. Mędak S.: Chcę mówić po polsku , Warszawa 1996 [KOM niem., ang., franc.]
 85. Mędak S.: Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców, Kraków 1995
 86. Mędak S.: Liczebnik też się liczy! Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami, Kraków 2004
 87. Mędak S.: Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Kraków 1997
 88. Mędak S.: Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Kraków 2004 (skrócona wersja słownika z 1997 r.)
 89. Mędak S.: Słownik odmiany rzeczowników polskich, Kraków 2004
 90. Mędak S.: Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych, Kraków 2002
 91. Mikoś M.J.: Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim, Warszawa 1999
 92. Miodunka W.: Cześć, jak się masz?, Kraków 1993 [KOM ang.]
 93. Miodunka W.: Uczymy się polskiego (kurs video) 1996 [KOM ang.]
 94. Nagórko A.: Zarys gramatyki języka polskiego, Warszawa 1998 (III wyd) [P]
 95. Olaczek H.: Wybór tekstów do nauki języka polskiego, (Wyd. II, UŁ 1995)
 96. Pancikova M., Stefańczyk W.: Po tamtej stronie Tatr. Ucebnica polstiny pre Slovakov, Kraków 1998 [KOM]
 97. Pasieka M.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2001
 98. Pasieka M., Krajewski G., Klingborn S.: Tandem językowy. Teoria i praktyka na przykładzie polsko-niemieckim, Wrocław 2003
 99. Pasieka M., Klingborn S.: Polsko-niemiecki tandem językowy. Wskazówki i zadania dla początkujących, Wrocław-Dresden 2005
 100. Pelc T.: Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Łódź 1997
 101. Pięcińska Anna: Co raz wejdzie do głowy - już z niej nie wyleci czyli frazeologia prosta i przyjemna (B1-C1), Kraków 2006
 102. Polakiewicz L. A.: Intermediate Polish. A Cultural Reader with Exercises, Lublin 1999
 103. Posingerova K., Seretny A.: Czy Czechów jest trzech? Ucebnice polskeho jazyka pro Cechy, Kraków 1992
 104. Posingerova K., Seretny A.: Coraz bliżej Polski. Ucebnice polskeho jazyka pro Cechy. Praha-Kraków 1997
 105. Przybylska R.: Czas to pieniądz. Wyrażanie czasu w polskim zdaniu pojedynczym. Ćwiczenia, Kraków 1992
 106. Pyzik J.: Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców, cz. II Imiona, Kraków 1990
 107. Pyzik J.: Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Cz.2. Czasownik, Kraków 1990
 108. Pyzik J.: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2000; wydanie poprawione 2004
 109. Pyzik J.: Iść czy jechać, Kraków 2003
 110. Rudziński G.: Błyskawiczne testy z ortografii, Łódź 1993 [P, Dz]
 111. Rudzka B., Goczołowa Z.: Wśród Polaków, cz. I, Lublin 1992 [KOM ang.]
 112. Rudzka B., Goczołowa Z.: Wśród Polaków, cz.II, Lublin 1992 [KOM ang.]
 113. Rybicka E.: Nie taki diabeł straszny. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących, Kraków 1990
 114. Saloni Z.: Czasownik polski. Odmiana. Słownik, Warszawa 2001
 115. Samsonowicz H., Tazbir J.: Tysiącletnie dzieje, Wrocław 2000
 116. Serafin B., Achtelik A.: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2001
 117. Seretny A.: A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, Kraków 2003
 118. Sinielnikoff R., Prechitko E.: Wzory listów polskich, Warszawa 2002
 119. Skarżyński M.: Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1989
 120. Swan O. E.: First year Polish, Columbus, OH 1983 [KOM, K]
 121. Swan O. E.: Intermediate Polish, Columbus, OH 1986 [KOM, K]
 122. Szapkina O. N., Ananiewa N.E., Tichomirowa W. J.: Polskij jazyk w szkolie. Naczalnyj kurs, Poznań 1998 [Dz, KOM]
 123. Szelc-Mays M.: Słowa i rzeczy. Plansze do nauczania polskiego słownictwa tematycznego, Kraków 1989
 124. Szelc-Mays M.: Nowe słowa -stare rzeczy. podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1999
 125. Szelc-Meys M., Rybicka E.: Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących, Kraków 1992
 126. Magdalena Szelc-Mays: Tańce malowane, Kraków 2003 (z płytą CD)
 127. Śliwiński W.: Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej, Kraków 1984
 128. Śliwiński W.: To właśnie Polska. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych. Cz.1, Kraków 1986
 129. Tarajło-Lipowska Z.: Mówię po poslu. Ucebnice polstiny pro Cechy, Warszawa 1994
 130. Tomczyszyn T., Wiśniewska T.: Jak pisać bez błędów, Warszawa 1998 [P, Dz]
 131. Tomkowski J.: Literatura polska, Warszawa 1994
 132. Włodarczyk B.: Dyktanda i zabawy ortograficzne, Kraków 1998 [P, Dz]
 133. Wójcikiewicz M.: Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów, Kraków 1993
 134. Wójtowicz J., Szkutnik L.: Gramatyka polska w dialogach, Warszawa 1982 [KOM ang.]
 135. Wróbel J., Miodunka W.: Polska po polsku, Warszawa 1984 [KOM ang., fr., K]
 136. Zimnak M.: Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych, Kraków 1995
 137. Zwolski H.: Piszemy po polsku. Podręcznik dla obcokrajowców, Kraków 1985
 138. Zwolski H.: Porozmawiajmy po polsku , Warszawa 1989