a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego

12.10.2018r. o godzinie 16.15 zaczynamy zajęcia. Szczegółowy harmonogran zajęć znajdą Państwo tutaj.

W sprawach administracyjnych (podpisanie umów, odbiór kart zobowiązań bibliotecznych) prosimy zgłaszać się do sekretariatu Szkoły 12.10.2018 w godzinach od 14.00 do 16.00.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.