a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Studia podyplomowe

Prosimy o rejestrację w elektornicznym systemie  rekrutacyjnym na stronie  www.irka.uni.wroc.pl  oraz  powiadomienie sekretariatu Szkoły o chęci przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w określonym terminie. 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, pl. Nankiera 15b, pokój nr 6.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.