a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Kurs dokształcający dla nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że w tym roku (2018) nie odbędzie się KURS DOKSZTAŁACAJĄCY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Podyplomowych Studiów Nauczanie języka polskiego jako obcego więcejKURS DOKSZTAŁACAJĄCY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO


DLA KOGO?    Kurs jest kierowany do osób, które mają podstawowe doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego w zorganizowanych grupach lub na kursach indywidualnych.
Kandydaci na kurs muszą przedstawić dyplom ukończenia humanistycznych studiów licencjackich lub magisterskich.
GDZIE?    W Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego
KIEDY?    2.07.2018- 20.07.2018 - w trakcie trwania kursu letniego - 15 dni (zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku)
UWAGA:     Kurs zostanie zorganizowany jeśli zgłosi się minimum 8 osób
PROGRAM:    64h wykładów i warsztatów
    12h  hospitacji zajęć w grupach na różnych poziomach nauczania języka polskiego  (2h każdego roboczego dnia kursu )
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w kursie do zapoznania się z niżej podanymi książkami:
1. Kaleta Z.: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995
2. Nagórko A.: Zarys gramatyki języka polskiego, Warszawa 2007
3. Seretny A., Lipińska E.: ABC Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005
4. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E.Lipińska, A. Seretny, Kraków 2006
5. A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny, Wraszawa 2010, www.ore.edu.pl
6. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Praca zbiorowa, Biblioteka "LingVariów", Księgarnia Akademicka, Kraków 2011
7. I. Janowska, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2011
8. I. Janowska, Planowanie lekcji jezyka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Universitas, Kraków 2010
 
I - PROGRAM KURSU:
18H Nauczanie gramatyki. 
14H Trudne miejsca polszczyzny. 
4H Nauczanie rozumienia ze słuchu.
4H Nauczanie rozumienia tekstu pisanego.
4H Nauczanie wypowiedzi ustnej.
4H Nauczanie pisania.
4H Nauczanie wiedzy o Polsce.
4H Nauczanie wymowy polskiej.
2H Testowanie.
2H Sytuacja języka polskiego po wstąpieniu do UE. Polski system certyfikacyjny.
4H Podręczniki ogólne i profilowane do nauczania języka polskiego jako obcego.
Zajęcia dodatkowe - słuchacze Kursu Dokształcającego mają możliwość uczestniczenia w niektórych punktach programu Letniego Kursu np. w wykładach,  w projekcjach filmowych,  itp. (patrz: Intensywny Kurs Letni / Przykładowy program Letniego Kursu)
II - HOSPITACJE ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH
Hospitacje zajęć będą obywały się w międzynarodowych grupach na różnych  poziomach znajomości języka polskiego. Uczestnicy Kursu Dokształcającego otrzymają przygotowane przez Szkołę „Karty obserwacji”, które będą podstawą do konsultacji z lektorem prowadzącym zajęcia.
III - PRACA WŁASNA W BIBLIOTECE
Do dyspozycji uczestników Kursu Dokształcającego będzie specjalistyczna biblioteka Szkoły mająca prawie 2000 woluminów.
Katalog rzeczowy zbiorów biblioteki pokazuje całość i różnorodność zagadnień związanych
z nauczaniem języka polskiego jako obcego.
IV - ZAŚWIADCZENIE
Uczestnicy Kursu Dokształcającego otrzymają zaświadczenie (na firmowym papierze Szkoły)
o uczestnictwie i ukończeniu Kursu. Na zaświadczeniu znajdzie się też krótki opis programu Kursu.
V - WYKŁADOWCY
Wykładowcy, którzy poprowadzą zajęcia podczas Kursu Dokształcającego, są doświadczonymi lektorami oraz autorami podręczników, programów nauczania, poradników i artykułów związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego.
Częściowy wykaz podręczników i publikacji wykładowców znajduje się na naszych stronach internetowych w zakładce „Nasze książki”.
Wśród wykładowców znajdują się również osoby, które brały udział w tworzeniu polskiego sytemu certyfikacyjnego, są autorami testów certyfikatowych i egzaminatorami podczas Państwowego Egzaminu z Języka Polskiego jako Obcego.
VI - POBYT WE WROCŁAWIU
Na prośbę uczestników Kursu Dokształcającego Szkoła prześle adres akademika, w którym można zamieszkać podczas trwania kursu.
VI - OPŁATA ZA KURS
Opłata za kurs wynosi  1850,-  PLN i powinna być wniesiona najpóźniej do 15 czerwca   2016r.
Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Szkoły. Zapewniamy zwrot wniesionej opłaty jeśli Kurs nie zostanie zorganizowany (pomniejszony tylko o opłaty bankowe).
Konto:
Bank Zachodni WBK IV O/Wrocław
nr: 20 1090 2503 0000 0001 3225 0563
Tytułem: Kurs Dokształcający
Osoba do kontaktu: Wicedyrektor Szkoły – Urszula DobeszThis website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.