a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Schedule

Download scheudle

Plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19

Poniedziałek
Gramatyka funkcjonalna (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Wymowa  (1 h)

Wtorek
Gramatyka funkcjonalna  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Wiedza o Polsce (1 h)

Środa
Gramatyka funkcjonalna  (2 h)
Emisja głosu  (2 h)
Ćwiczenia ortograficzne  (1 h)

Czwartek
Utrwalanie gramatyki  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Mówienie (1 h)

Piątek
Utrwalanie gramatyki  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Mówienie (1 h)

Gramatyka – wprowadzanie nowych zagadnień językowych
Leksyka i sprawności językowe – wybrane pola tematyczne
Utrwalanie gramatyki - połączone ze sprawnością komunikacyjną
Wiedza o Polsce – geografia, historia i kultura. Wiedza o Wrocławiu
Mówienie – ćwiczenia krótszych i dłuższych wypowiedzi ustnych
Emisja głosu
Ćwiczenia ortograficznePoniedziałek
Gramatyka funkcjonalna (2 h)
Gramatyka funkcjonalna (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (1 h)

Wtorek
Gramatyka funkcjonalna  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Ortografia (1 h)

Środa
Leksyka i sprawności językowe (2 h)
Emisja głosu  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe (1 h)

Czwartek
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Gramatyka funkcjonalna  (2 h)
Wiedza o Polsce (1 h)

Piątek
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Gramatyka funkcjonalna  (2 h)
Wymowa (1 h)

Gramatyka – utrwalanie wiadomości i wprowadzanie nowych zagadnień językowych
Leksyka i sprawności językowe – ćwiczenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. Poszerzanie zasobów leksykalnych w polach tematycznych związanych z przyszłym kierunkiem studiów
Wiedza o Polsce – geografia, historia i kultura. Wiedza o Wrocławiu (ćwiczenia w wydobywaniu informacji z tekstów, map, diagramów i różnych materiałów graficznych)
Wymowa – różne ćwiczenia wspomagające poprawną wymowę
Emisja głosu
Ortografia – dyktanda

Poniedziałek
Gramatyka funkcjonalna (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Ćwiczenia ortograficzne (1 h)

Wtorek
Gramatyka funkcjonalna  (2 h)
Pisanie  (2 h)
Wymowa   (1 h)

Środa
Gramatyka funkcjonalna  (2 h)
Emisja głosu  (2 h)
Wiedza o Polsce (1 h)

Czwartek
Gramatyka funkcjonalna  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (1 h)

Piątek
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (2 h)
Leksyka i sprawności językowe  (1 h)

Gramatyka – wprowadzanie i utrwalanie nowych zagadnień językowych
Leksyka i sprawności językowe – Wprowadzani i poszerzanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów. Czytanie ze zrozumienim (teksty specjalistyczne). Ćwiczenia w wydobywaniu informacji z różnych źródeł (tekstowych, graficznych, wizualnych). Ćwiczenia w pisaniu notatki z wykładu.
Wiedza o Polsce – geografia, historia i kultura. Wiedza o Wrocławiu (ćwiczenia w wydobywaniu informacji z tekstów, map, diagramów i różnych materiałów graficznych)
Wymowa
Emisja głosu
Ortografia
Pisanie – ćwiczenia w przygotowywaniu krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych. Teksty użytkowe typu: krótki list formalny i nieformalny, list z pytaniem o informację, zawiadomienie, ogłoszenie etc. oraz dłuższe wypowiedzi na podane tematy.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.